Zohar_Leibovich

להיות סוחר בחמש מילים

AMEX:SPY   SPDR S&P 500 ETF TRUST
להיות סוחר מצליח בחמש שלבים
מצב השוק

הכותרת של הסקירה השבועית עסקה בכך שאני יושב על הידיים, הסיבה המיקום שלנו בשוק בעת הזאת, כשאני מדבר על מיקום הכוונה תמיד לשלב בתהליך.

ודאי שהמחיר לא נשאר סטטי ומכאן הוא ינוע לאחד הכיוונים, כל מי שחושב בעת הזאת שנכון לקנות והמחיר יעלה ישמח לגלות שצדק.

באותה מידה כל מי שחושב שנכון למכור כעת והמחירים ירדו והמחיר ירדו ימצא את עצמו כי צדק, כך שגם זה צדק וגם זה צדק היחידי שטעה בעיני מחצית מהפעילים בשוק הוא מי שלא פעל באותה נקודה.

ועדין אני שואל אותך, זה נראה לך עת נכונה לפעול?

התשובה לשאלה לתפיסת עולמי: לא נכון, שם המשחק הוא ודאות כיוונית, רמתה נמוכה כעת, הגרף המצורף מסביר במקצת היכן אנו בתהליך.

לפעמים די בכמה מילים בכדי להסביר עולם ומלואו, כך אסביר לך ממש בחמש מילים איך להפוך להיות סוחר מצליח - זה ממש פשוט, הנה הדברים

שיח בין סוחר לעיתונאי

הנה סיפור שיסביר לך לעומק את ההבדל בין עיתונאי לסוחר, בעוד העיתונאי מחפש כמה שיותר מילים מקמץ הסוחר בדברים.

עיתונאי אחד נשלח לראיין סוחר מצליח שנבחר להיות איש השנה בעולם המסחר.

״אדוני״, שאל העיתונאי, ״אתה יכול לספר לנו אולי מה הוא סוד ההצלחה שלך?״

״שתי מילים״, אמר הסוחר.

שאל העיתונאי, ״אתה יכול לגלות לנו מהן הן, אדוני?״

הסוחר ענה, ״החלטות נכונות!״

יפה מאוד, אדוני, אתה יכול אולי לספר לקוראנו איך מגיעים להחלטות נכונות?״

״מילה אחת״, אמר הסוחר.

״והיא?״ הקשה העיתונאי.

הסוחר ענה, ״ניסיון!״

״עם כל הכבוד, אדוני״, אמר העיתונאי, ״ידוע שניסיון חשוב, אבל השאלה היא איך רוכשים ניסיון??״

״שתי מילים״, אמר הסוחר.

״תגלה לנו מה הן?״ ביקש העיתונאי.

הסוחר ענה, ״החלטות שגויות…״

סיכום

הבחירה שלי לא לפתוח עמדות חדשות בעת הזאת, לפחות עד הימים האחרונים של השבוע, שם אולי אקבל יותר מידע באם מדובר באיסוף או פיזור ואוכל לנצל רשימות של סריקות מוקדמות של השוק.

עוד הבאתי הסבר לסוחר מומחה וכיצד הוא מצליח בחמש מילים. אוכל להדגיש ברוח ההלצה של הדברים מהים כי מומחה מוגדר כמי שעושה הרבה שגיות באותו התחום. ההדל הגדול בין מומחה בתחום לכישלון בתחום הוא הפעולה המתקנת, האם בנית מנגנון של תחקיר והפקת לקחים.

יום מבורך

Zohar liebovich - The ARTistry of Trading
מייסד שיטת וייקוף בישראל
www.zohartrade.co.il
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.