YuvalBenHur1

"הסקירה השבועית של "Yuval Ben Hur"

AMEX:SPY   SPDR S&P 500 ETF TRUST
שבוע טוב סוחרים ומשקיעים, אז מה עבר על השוק האמריקאי בשבוע האחרון ?
כל זה ועוד - בסקירה השבועית:

אירועים כלכליים לשבוע הקרוב: 11.10 - 15.10
שלישי: 17:00 - סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה (אוגוסט)
רביעי: 15:30 - מדד המחירים לצרכן, ליבה (ספטמבר) | 21:00 - פרוטוקול פגישת ועדת השוק הפתוח.
חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 15:30 - מדד המחירים ליצרן (ספטמבר) | 18:00 - מלאי נפט גולמי.
שישי: 15:30 - מכירות קמעונאיות, ליבה (ספטמבר) | 15:30 - מכירות קמעונאיות (ספטמבר)

סיכום ביצועי החוזים העתידיים על המדדים המובילים בשבוע האחרון: 4.10 - 8.10
SPX: עליה של 0.65%
NDX: עליה של 0.17%
DJI: עליה של 1.13%
RUT: ירידה של 0.53%-
VIX: ירידה של 9.52%-

AMEX:SPY : סגר שבוע חיובי עם עליות של 0.83% (3.62+) נע כרגע בתוך הריינג' 434$ - 438$.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.18%-, על רמת ה437$ (0.80-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה קלה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום קטן. תנועה שחיזקה את רמת ההתנגדות 438$ אשר מנעה מתנועת המחיר להמשיך את המגמה השורית של יום חמישי וגרמה לה לרדת.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן המדד, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים פזיזים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר באין מפריע, ללא רמות תמיכה או ממוצעים נעים באמצע.

NASDAQ:QQQ : סגר שבוע חיובי עם עליות של 0.27% (0.98+) ביצע העיקר תנועה צידית ימינה ללא שינויים מהותיים.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.50%-, על רמת ה361$ (1.81-)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר אוקאר אדום וגדול. תנועה אשר חיזקה את מעמדה של רמת ההתנגדות 363$ במדד, זאת לאחר שמנעה מתנועת המחיר להוסיף לעלות ועודדה אותה לרדת.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי על יציאה של כסף חכם מן המדד, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים ממהרים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר אלא אם כן רמת התמיכה הוותיקה ב360$ תצליח לבלום את תנועת המחיר מלרדת.

AMEX:DIA : סגר שבוע חיובי עם עליות של 1.27% (4.35+) נע כרגע בתוך ריינג' של 343$ - 347$.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים מינימליות של 0.03%-, על רמת ה347$ (0.10-)
ברמה היומית הדאו ביצע יספק ירידה ספק תנועה צידית בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום קטן. תנועה שחיזקה את רמת ה347$ שמשמשת כרמת התנגדות במדד אשר מנעה מתנועת המחיר להוסיף לעלות.
כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך בפער מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד במדד במדד לקראת המשך עליות בתנועת המחיר כהיפוך אך ורק בתנאי שרמת ההתנגדות הקרובה תיפרץ ביום שני עם פתיחת יום המסחר.

AMEX:IWM : סגר שבוע שלילי עם ירידות של 0.31%- (0.70-)שבוע של תנועה צידית ימינה ללא שנויים משמעותיים.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.75%-, על רמת ה221$ (1.68-)
ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך אדום גדול, תנועה שביצעה פריצת שווא לכדי שבירה על רמת התמיכה 222$ אך בהמשך נעצרה ע"י הממוצע נע 50 ימים שמנע מתנועת המחיר להוסיף לרדת ומשמש כרגע כרמת תמיכה במדד.
כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך בפער מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד במדד לקראת המשך עליות בתנועת המחיר כתיקון.

TVC:VIX : סגר שבוע שלילי עם ירידות של 11.26%- (2.38-) צמח אל מתחת ל20 נקודות, יכול להיות שהוא חזר לריינג' של 15 - 20 נקודות.
מתחת לרדת ה20 נק' > תנודתיות בשוק יורדת.
חזרה לריינג' של 15 - 20 נקודות (?)
ויקס והשוק יורדים יחד ?!

VIX F: חוזה ויקס אוקטובר פוקע בעוד כ10 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל למחיר הספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות יתרה, בפער של 1.23$ ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס נובמבר הבא אחריו, בפער של 1.75$.

F1 - F2: במצב קונטנגו חיובי ומשתפר של 8.75% - מעל הממוצע המקובל, עשוי להביע חיוביות בשוק לטווח הקצר.

F4 - F7: במצב קונטנגו חיובי ומשתפר של 5.95% - בדיוק על הממוצע המקובל, עשוי להביע חיוביות בשוק גם לטווח הארוך.

זה הכל להיום !
נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :)
מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם !

*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.

אשמח לשמוע דעתכם בתגובות על הרעיון, על השבוע, על הניתוח, על התזמון או כל דבר אחר אישי או מקצועי :)

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.