ofir.sharko

STNG - מתי נכון להזיז סטופ

השכלה
NYSE:STNG   Scorpio Tankers Inc
המטרה של קידום הסטופ היא לנעול רווחים, להגן על הפוזיציה.
אבל אנחנו לא רוציה שמניה תפגע בסטופ ותמשיך בלעדינו.

סביב מחיר היעד שלנו אפשר ונכון להצמיד סטופ במטרה לצאת מהעסקה,
אם זאת, כל עוד המניה צומחת בכיון העסקה ולא הגיעה ליעדה,
יש להקפיד לקדם סטופ בצורה חכמה.

במנית STNG דוגמא יפה למתי נכון לקדם סטופ שממקסם את המגמה העולה.
בסוף האיסוף מחדש, אחרי פריצת המחיר את ההתנגדות,
מקדמים את הסטופ לנקודת השפל האחרונה שנוצרה.

*ניהול עסקה צמוד לתוכנית המסחר שלכם יכול להכיל חוקים נוספים או אחרים.
**כך התנהלתי על חלק מהמניות שנשארו לי בעסקת הסוינג במניה הנל.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.