AMEX:TAN   Invesco Solar ETF
בחרתי גרף בנר שבועי על מנת לנקות רעשים...
2 נקודות מעניינות על הגרף:
הנכס תיקן פיבו 2/3 מהמהלך מהקורונה ועד השיא.
הנכס פרץ לאחרונה קו מגמה יורד, ומנסה לבנות מהלך למעלה ולחזור אל המגמה הראשית של העליות.
פריצה של פיבו 1/3 והתבססות מעל תתמוך בחזרה אל המגמה הראשית של העליות.

ניתן לומר שלאחרונה מניות האנרגיה הירוקה חזקות מהשוק ועל כן זה מתבטא בשינוי הסנטימנט של התעודה.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.