Yamit2000

TAP מעקב ללונג

לונג
NYSE:TAP   Molson Coors Beverage Company
מולסון קורס - TAP מייצרת ומשווקת בירות, בעלת אוריינטציה סביבתית חברתית.
לאחר תיקון דיי משמעותי, אני עוקבת אחריה ללונג. ניתן לראות שהמניה מתבססת ונתמכת באיזור זה, רמה שבעבר היוותה רמת התנגדות. כל עוד רמה זו נשמרת ולא נשברת, ראויה למעקב ללונג.
חלק מהאינדיקטורים אינם מאותתים ללונג כרגע. מלבד מחזורי מסחר שביום מסחר האחרון היה גבוה יותר מקודמו.
נסחרת בקרבת רצועת הבולינג'ר התחתונה, כמו בן, נסחרת מתחת למוצע נע אקס 50 ו - 20.
מעל 55.5 ולאחר נר אישור, עם תמיכת השוק לצד כניסת מחזורי מסחר, נראה כי יש פוטנציאל לעבר רמת 60 לשם התחלה.

כל הנ"ל עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה המועדפים עליכם.

,The quieter you become
the more you can hear
(Ram Dass)
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.