Mc_investor

טקטונה המשך מעקב

TASE:TECT   TECTONA LTD
קודם כל נתאר מה היה עד כה:
1. החברה מבחינה טכנית הגיעה לשפל באיזור 220-230 נק' ומשם עם הדיווח על ה-NFT עשתה מהלך חזק למעלה שכולל 2 גאפים.
המהלך העולה היה מנק' A לנקודה B בגרף.
2. לאחר מכן החלה להתממש ועשתה תיקון פיבו 50 - האיזור מסומן ב- F.

מה שקורה כרגע זה שהמניה מתכנסת במחירים - מה שעשוי לאפיין דגל, לדגל יש תורן אפשרי של נק' A עד B.
יציאה מגבולות גזרה תוך כדי שמירה על התבנית ופריצת נק' B עשויה להיות חיובית ולגרום לתבנית להתממש.
מצד שני שבירה של ההתכנסות מטה ו/או שבירה של הגאפים מטה עשויה לשבור את המומנט שנבנה.

החברה מתעסקת בתחום הספקולטיבי של הקריפטו וחשופה לתנודתיות גבוהה כמו גם לסיכוני רגולציה וסיכונים נוספים.

לא ממליץ קנייה/מכירה
הערה: היום היתה סגירה גבולית טיפה מעל קו מגמה יורד, על מנת לראות שהתבנית יוצאת לפועל הנייר צריך לפרוץ את קו המגמה היורד ולפרוץ את נק' B.