Mc_investor

טקטונה המשך מעקב

Mc_investor Pro מעודכן   
TASE:TECT   TECTONA LTD
קודם כל נתאר מה היה עד כה:
1. החברה מבחינה טכנית הגיעה לשפל באיזור 220-230 נק' ומשם עם הדיווח על ה-NFT עשתה מהלך חזק למעלה שכולל 2 גאפים.
המהלך העולה היה מנק' A לנקודה B בגרף.
2. לאחר מכן החלה להתממש ועשתה תיקון פיבו 50 - האיזור מסומן ב- F.

מה שקורה כרגע זה שהמניה מתכנסת במחירים - מה שעשוי לאפיין דגל, לדגל יש תורן אפשרי של נק' A עד B.
יציאה מגבולות גזרה תוך כדי שמירה על התבנית ופריצת נק' B עשויה להיות חיובית ולגרום לתבנית להתממש.
מצד שני שבירה של ההתכנסות מטה ו/או שבירה של הגאפים מטה עשויה לשבור את המומנט שנבנה.

החברה מתעסקת בתחום הספקולטיבי של הקריפטו וחשופה לתנודתיות גבוהה כמו גם לסיכוני רגולציה וסיכונים נוספים.

לא ממליץ קנייה/מכירה
הערה:
היום היתה סגירה גבולית טיפה מעל קו מגמה יורד, על מנת לראות שהתבנית יוצאת לפועל הנייר צריך לפרוץ את קו המגמה היורד ולפרוץ את נק' B.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.