dov1007

TEVA כל עוד מעל 8.9/9 לונג

NYSE:TEVA   Teva Pharmaceutical Industries Limited
צפיות ‎152‎
4
ניתוח בוצע עפי נתוני מניה בארה"ב
תבנית ראש כתפיים הפוכים כרגע בכתף ימנית שנתקלו בהתנגדות
מבחינת fibo' - ירידה עד מחיר 8.16 עדיין מהווה תיקון לעליהשהחלה מרמת מחיר 6.5
התנגדויות כלפי מעלה 10.74 11.85 וגאפ פתוח 13.06-14.11
ירידה מתחת ל8.1 רמות תמיכה 7.4 ו- 7

תגובות