NASDAQ:TLT   Ishares 20+ Year Treasury Bond ETF
תעודת הסל המחקה אחר מחיר אג״ח ארוך טווח.

כעת תשואות האג״ח נמצאות ברמות גבוהות וב פעם, זה מן הסתם גרם למחיר האג״ח לרדת בצורה משמעותית בשנה האחרונה.

ברמת התנהגות המחיר :

אחרי התחתית שמחיר האג״ח סימן והעליה האחרונה, ראינו שוב את האג״ח יורד לרמת הנמוכות לריטסט על רמת ה - 78% פיבונאצ׳י וביצע עליו שבירת שווא.

ברמת המאקרו :

על רקע הירידות האחרונות בשוק ואפשרות המימושים בחודש ספטמבר ובמיוחד על רקע דבריו של פאוול בועידת ג׳קסון הול האחרונה וגם נוסיף לכך את העובדה שהאגח נשחט לא מעט בשנה האחרונה, הרבה מאוד כסף זורם כעת לשוק האג״ח.
עקום התשואות מתהפך ואנחנו רואים משקיעים שמוכנים גם לשים את כספם באגרות חוב ארוכות טווח תמורת תשואה נמוכה יותר מאשר אגרות חוב קצרות טווח שמציעות תשואה גבוהה יותר מהארוכות.

בנוסף, הדבר יכול לשמש כגיוון לתיק.

אין באמור המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא דעה לימודית בלבד.הפקודה בוטלה:
העסקה טרם נכנסה לפעולה ותעודת הסל שברה את התמיכות האחרונות.
יחד עם העובדה שתשואות האגח ממשיכות לעלות רעיון המסחר לעת עתה ירד מהפרק.

אין באמור המלצה לקנייה או מכירה של נייר ערך מסוים

marubozu - מסחר מתקדם בשוק ההון (מתן כהן)
www.facebook.com/groups/marubozu/
www.facebook.com/marubozuok/
www.youtube.com/channel/UCmthBsyEulbNJgBqMMH7sFg
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.