yaniv-peretz

מניית אנטרדה טרפאוטיקס, סימבול: TRDA

שורט
NASDAQ:TRDA   Entrada Therapeutics, Inc
מניית Entrada Therapeutics משתייכת לתחום של Health Care

על פי הניתוח הטכני המניה נמצאת במגמה יורדת ב - 3 טווחי זמן של הגרפים, עם מבנה מחירים יורד (כמו שרשום בספר). צורפו 3 גרפים 2 גרפים בטווח זמן שבועי ובתצורת גרף שערי סגירה וגרף נרות יפניים וגרף נוסף בטווח זמן יומי ותצורת גרף של נרות יפניים.

אז מה אנו רואים בגרף שערי הסגירה? ניתן לראות בגרף את המגמה היורדת בבירור אשר שברה מטה את רמת התמיכה 15.07 שהפכה לשמש כהתנגדות ואילו הבדיקה לרמה הגיעה בתצורה של Kiss&Go (סומן בחץ) ומשם החלה עליה לרמת מחיר של 8.25 שנוצרה כתמיכה ונשברה שוב עם Kiss&Go בליווי מחזורי מסחר גבוהים המאשרים את רמת ההתנגדות החדשה. ומשם ירידה נוספת.

כמו כן ניתן לראות את הגרפים השבועי והיומי בתצורת של הנרות היפניים אשר שברו מטה את רמת התמיכה החדשה שנעמדת על מחיר 7.24 עם נר אדום בתצורת אוקר וכך מוכח כרגע גם בגרף שערי סגירה.

אין באמור המלצה לקנות/למכור וכל הפועל או לוקח החלטה עפ"י סקירה זאת הינה מתבצעת ע"י שיקול דעתכם האישית ועפ"י אופי כללי המסחר המקובלים עליכם בלבד!!!
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.