Esterkin

היפוך מגמה של טסלה

לונג
NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc
לפי הRSI, ומיקום של הנירות יכול להיות שאנו הולכים לראות שינוי מגמה בגרף של טסלה. מכיוון דובי לכיוון שורי.
הערה: אפשר לראות כבר שהמניה נמצאת ב688.

תגובות