Yamit2000

מוליכים למחצה, מתי עשויות להיות הזדמנויות?

NASDAQ:TXN   Texas Instruments Incorporated
מדד המוליכים למחצה (SOX) ירד השנה ב-42%, המניות במדד חטפו מכה מהריבית הגבוהה, שיבושים בשרשרת האספקה וירידה בביקוש. עוד הורדת דירוג רווחים עשויה להוביל לירידה נוספת במחירי המניות שלהם. ושם עשויות להיות ההזדמנויות.
חברות רבות הקשורות למוליכים למחצה הן חברות איכותיות, עם נתח שוק גבוה, קשה להתחרות בהן והן מספקות למשקיעים תשואות פיננסיות גבוהות כמו החזר על הון מושקע (ROIC).
לכן... להתחיל לקנות במנות את החברות האיכותיות הללו בזמן החולשה שלהן יכולה להיות אסטרטגיה רווחית לטווח ארוך, בדגש על הטווח הארוך.
תעודת הסל iShares Semiconductor SOXX) עוקבת אחר מדד SOX וכוללת את חברות המוליכים למחצה המובילות.

מעבר לכך, מה עם מנהיגות התעשייה כמו TXN, Broadcom, אנבידיה, וקוואלקום? גם הן עשויות להיות השקעות כדאיות.
TSN:
אפשר להתייחס אליה גם מבחינה טכנית, היא נתמכת כרגע על פיבונאצ'י 0.5...יתכן ובדרכה ל 0.61, כמו כן...נתמכת על ממוצע נע פשוט 200 שבועות, אך חשוב לזכור שהי איכולה לשבור את הממוצע הזה בסביבה כלכלית שברירית כמו היום.
אגב, זה קרה לה רק פעמיים: ב 2000 וב 2008. במשבר הקורונה ממוצע נע 200 תמך בה.
אז חשוב לקחת בחשבון שהיא יכולה לרדת עוד כ 10%.
מה דעתכם??
כל הנ"ל עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה המועדפים עליכם.🌷

,The quieter you become
the more you can hear
(Ram Dass)