Lifestrader

הדברים ערוכים באופן מגמתי

לונג
NYSE:UHS   Universal Health Services, Inc
מניית UHS - Universal Health Services Inc Class B
החברה היא אחת מחברות בתי החולים הגדולות בארה"ב.
החברה מחזיקה 353 מרכזים רפואיים ומפעילה 87000 עובדים ב37 מדינות הכוללות גם את בריטניה ופוארטו ריקו. החברה מקבלת את עיקר הכנסותיה ממדיקר ומדיקאייד. עיקר הצמיחה העסקית של החברה מבוססת על רכישת נכסים מתחום המתקנים לשירות רפואי בשנים האחרונות.
במהלך החציון האחרון חלה עליה בתזרים המזומנים החופשי מהפעילות השוטפת של 624 מליון דולר לעומת 607 מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, הדבר נובע מצמצום משמעותי של סעיף לקוחות.
כמו כן, החברה מפעילה תכנית לרכישה עצמית של מניות. דירקטוריון החברה אישר הגדלת היקף רכישת המניות במיליארד דולר, זאת אחרי שרכשה מניות ברבעון האחרון בהיקף של כ300 מליון דולר.
דיווידנד-
דירקטוריון החברה אישר העלאת דיווידנד ב0.1$ ל0.2$.
הדיווידנד ישולם ב16.9.19 ויום האקס יחול ב3.9.19 NYSE:UHS


תזמון העסקה:

לאחר הדוחות הכספיים האחרונים המניה נסקה ופרצה את רמת ה140 דולר.
בשבועות האחרונים המניה מתקנת ומתבססת מעל רמה זו. כניסה אפשרית לעסקה היא במחיר השוק עם הוראה להגבלת הפסד מתחת ל135 (מתחת לעמודה שלפני הפער).
אפשרות נוספת היא המתנה לשובם של קונים סביב הרמה הנוכחית ותבנית Rounded bottom.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.