avrahamalesa120

המשך מגמה שלילית

לונג
TASE:UPSL   UPSELLON BRANDS
מחזור מסחר .
שלב 1 איסוף
שלב 2 התחלה מגמה עליה
שלב 3 שיאיים חדשים פיזור
שלב 4 התחלה מגמה ירידה
וחוזר חלליה.
לקראת סוף שלב 4
איסוף באיזור ה 120
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.