UZI_COHEN

מדד הדולר, שורט אופציונלי והקשר שלו למדד המניות

CURRENCYCOM:US30   מדד דאו ג'ונס
צפיות ‎118‎
4
שלום לכולם
ההתאוששות הגלובליות מתבטאת גם בגרפים.
מדד המניות שבר רמה היסטורית, במקביל הביקוש לדולר מתחיל להראות החלשות.
איך זה ימשיך ימים יגידו.
בטווח הקצר-הדולר עשוי לתקן- כל עוד הוא נשאר מתחת לרמה המינורית.
עובדה זו תביא עסקאות כנגד הדולר במטבעות הנסחרים עימו.
מדד המניות יכול לעזור לנו , מתי הביקוש לכסף קטן, הדולר הוא שחקן מרכזי חשוב בעולם המטח, מידע זה יסייע לנו להגיע להחלטות.
זו דעתי בלבד כמובן.
בהצלחה!!!