FOREXCOM:USDJPY   דולר אמריקאי / יין יפני
מי שעוקב-לתרחיש הבוקר שהעלתי, יש המשך-לאזור שנפרץ נמתין לבדיקה וכניסה, זה היה הבוקר, סבלנות היא שם המשחק-אין לראות בניתוח ככניסה לפוזיציה, הניתוח לימודי בלבד

תגובות