eyal676

נפט-גלי אליוט-זהירותתת

eyal676 מעודכן   
TVC:USOIL   CFDs on WTI Crude Oil
הנפט נמצא בטרנד דובי מובהק גם מבחינה טכנית וגם פונדמנטלית.
העולם עצר מלכת ואין כרגע ביקוש לסחורה השחורה,לא מטוסים ,לא אוניות
ולא רכבים...כמו גם התפוקה שאינה יורדת והמלאים במצב מכסימלי
כך שלא צפוי חוסר או האטה בייצור שיעלה את מחיר הנפט.
השחקניות הראשיות ערב הסעודית ורוסיה הן הקובעות את המחיר ועל פיהן ישק דבר.
העובדה שכל השחקנים הראשיים בשוק אורבים לכסף שיכנס ללונגים בנפט גורמת לי לתחושה
שיתכן והמחיר ירד גם ל 10-12 דולר לפני שהוא יתחיל לעלות.
מבחינת גלי אליוט בגרף שעה ניתן לראות שאנחנו בגל 5 מורחב כשבסיומו ניתן לצפות לריברסל.
בגרף מסומנים 2 איזורים פוטנציאלים להיפוך,אציין גם שבסחורות כמו זהב ונפט גל 5 נוטה
להיות ארוך מהרגיל.
אין באמור לעיל המלצה.
הערה:
יום שלישי ב 18 הפקת נפט דוח אופק במדינות
יום רביעי ב 30;17 מלאי נפט גולמי--צפויה תנועה חזקה בנפט--תיזהרו

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.