mark.yashayev

בניית מגמת עלייה או תיקון מהלך יורד עד פיבו 50 לונג

לונג
NYSE:UVE   UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC
צפיות ‎132‎
1
*לא המלצה אינני יועץ השקעות בשום אופן
*חברה טובה פונדמנטלית
*איזור פיטנציאלי להיפוך מגמה מעקב של מספר חודשים
*מנייה הצליחה לבנות שבוע עליות בשוק יורד סימן לחוזק המנייה.

תיקון המתבקש עד ל 38 דולר. ירידה מתחת ל 25.5 __> חישוב מסלול מחדש.
לאחר יעד 38 נמתין לתמונה ברורב יותר בגרף. עם "נקודות זיכוי" אבל במחיר זול יותר.

תגובות