mark.yashayev

בניית מגמת עלייה או תיקון מהלך יורד עד פיבו 50 לונג

לונג
NYSE:UVE   UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC
*לא המלצה אינני יועץ השקעות בשום אופן
*חברה טובה פונדמנטלית
*איזור פיטנציאלי להיפוך מגמה מעקב של מספר חודשים
*מנייה הצליחה לבנות שבוע עליות בשוק יורד סימן לחוזק המנייה.

תיקון המתבקש עד ל 38 דולר. ירידה מתחת ל 25.5 __> חישוב מסלול מחדש.
לאחר יעד 38 נמתין לתמונה ברורב יותר בגרף. עם "נקודות זיכוי" אבל במחיר זול יותר.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.