liormeitar

V נעצרת על התנגדות במספר עגול

NYSE:V   Visa Inc.
כפי שניתן לראות גם בניתוח שהעליתי לפני מספר ימים, עם פריצה של קו המגמה היורד ויזה פרצה בחוזקה ונתקלה בקו ההתנגדות שהוא גם מספר עגול של 200.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.