YossiCohen

מניית V בתוך תעלה

לונג
NYSE:V   Visa Inc.
גרף המניה מראה על הסטוריה מפוארת של מגמה ראשית עולה באופן מתון ויציב ועל אף שהרבה יראו במצב הטכני יתד דובית אני מאמין שהחברה, נוכח המצב בעולם, לא נפגעגע כלכלית באופן חריג או סבלה מאוד עצם היותה חברת אשראי.
ניתן לראות תבנית היפוך על החלק התחתון של התעלה עם ווליום גבוהה מהיומיים האחרונים ולכן אני מאמין שניתן להצטרף למהלך עולה עד ההתנגדות הבאה לפחות.
בהצלחה!

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.