mark.yashayev

הכנה ללונג

לונג
NYSE:VGR   Vector Group Ltd
צפיות ‎16‎
0
שבירה מעל קו תריגר להמשך עליות.
דוח רווח מפטיע לטובה
משקעי ערך על הגדר מחקים לפריצה. דיבידנד מפטיע והולך לגדול.
יתכן מניפולציה מטה לאחר פריצה להוצאת משקעים קטנים.

תגובות