dkrisi1

S&P 500 VS VIX טווח יומי - נקבל סיבסוב זמני?

לונג
dkrisi1 מעודכן   
TVC:VIX   תנודתיות המדד S&P 500
ניתוח SPX500 בשילוב VIX
ניתן לראות בבירור את אזור ההתנגדות ב 3 שנים האחרונות ב VIX
נראה שיכול לטפס עוד 2% עד לאזורי 34, הפעם עם כניסת ה VIX לאזור זה מופעלת התנגדות נוספת - קו מגמה אשר שימש כתמיכה
מסוף מרץ עד אמצע יוני - זו הפעם הראשונה שפוגש בהתנגדות זאת ולכן נראה שישמש כהתנגדות
קשה מאוד - וכמו שאנחנו יודעים, שה VIX מקבל סטירה כלפי מטה - המדד קופץ.
לגבי ה SPX הגענו לתחתית כפולה ביומי, נק' תמיכה חזקה - מה שנשאר לסיבסוב עליה תקינה
זה --> ירידה קטנה מהתחתית (שמסומנת בלבן) בשביל לקחת נזילות שקיימת מהתחתית הקודמת (גם מסומנת בלבן) ומשם קפיצה על לאזור 3900.

ניתן לראות מהניתוח הקודם שלי, של ה SPX500 שאנחנו פועלים בדיוק ע"פ תוכנית :)

ההסבר הנ"ל זו דעתי האישית בלבד והיא אינה המלצה לפעולה, אני לא יועץ פיננסי.

DUDU .B. - CRYPTO PRO


עסקה סגורה: היעד הושג:
המחיר זז במדוייק ע"פ התוכנית..
1. ה VIX הגיע ליעד כמו שרשמתי - 34.88 ומשם קיבל התנגדות וירד למטה.
2. המחיר ירד מתחת למלבן אסף נזילות והמסיך את הסבסוב שללו.
3. המחיר מתקרב בצעדי ענק לאזורי 3900 - שווה לפקוח עיניים :)