tsippi100

לוח שנה של פקיעות חוזים ואופציות2021 על ה-VIX. אמאלה איזה פחד

השכלה
TVC:VIX   תנודתיות המדד S&P 500
תאריכי התפוגה זהים עבור החוזים העתידיים של VIX ואופציות VIX.
זה תמיד 30 יום לפני תום פקיעת האופציות החודשיות על ה S & P500 - בדרך כלל 30 יום לפני יום שישי השלישי בחודש שלאחר מכן, אלא אם כן יש חגים.

התאריכים המפורטים כאן הם תמיד תאריכי התפוגה (= הסדר הסופי) = בדרך כלל ימי רביעי.
יום המסחר המלא האחרון הוא תמיד היום שלפני = בדרך כלל שלישי. חוזים עתידיים שפג תוקפם מפסיקים את המסחר בשעה 8:00 בבוקר שעון שיקגו / 9:00 בבוקר שעון ניו יורק ביום ההסדר האחרון. אופציות שפג תוקפן מפסיקות את המסחר בתום פגישת המסחר הרגילה יום קודם לכן.
תרגום חופשי מ: www.macroption.com/v...expiration-calendar/

למה עשיתי לזה ויזואליזציה?
גילוי נאות: אני לא סוחרת מוצרי ויקס אלא בוחנת אותם כחלק מהתמונה הכללית על השוק, על תנועת המחירים ועל הקורולציה של ה S & P500 במקביל לתנועת מחיר הספוט של הVIX .
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.