YuvalBenHur1

"הסקירה השבועית של יובל בן חור"

TVC:VIX   תנודתיות המדד S&P 500
אז מה המצב אנשים ? כאן יובל בן חור,
בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים :)
אנחנו לאחר שבוע מסחר שלילי מאד אשר עבר השבוע על מדדי השוק בארצות הברית.


ואנחנו נתחיל עם האירועים הכלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 14.2 - 18.2
15.2, שלישי: 15:30 - מדד המחירים ליצרן (ינואר)

16.2, רביעי: 15:30 - מכירות קמעונאיות, ליבה (ינואר) | 15:30 - מכירות קמעונאיות (ינואר) | 17:30 - מלאי נפט גולמי | 21:00 - פרוטוקול פגישת ועדת השוק הפתוח.

17.2, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 15:30 - מדד הייצור, הפד של פילדלפיה (פברואר)

18.2, שישי: 17:00 - מכירות בתים קיימים (ינואר)

כעת נמשיך עם סיכום ביצועי החוזים העתידיים על המדדים המובילים של ארצות הברית בשבוע האחרון: 7.2 - 11.2
SPX: ירידה שלילית של 1.50%-
NDX: ירידה שלילית של 2.65%-
DJI: ירידה שלילית של 0.75%-
RUT: עליה חיובית של 1.97%+
VIX: עליה חיובית של 13.89%+

חמשת הסקטורים עם הביצועים הטובים ביותר השבוע: 7.2 - 11.2
XLB: משאבים - עליה של 3.23%+
XLE: אנרגיה - עליה של 2.23%+
XLP: צרכנות - ירידה של 0.12%-
XLF: פיננסים - ירידה של 0.14%-
XLI: תעשייה - ירידה של 0.28%-

ועכשיו, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.84%- (8.24-) נתמך כעת ע"י רמת התמיכה 440$.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 1.97%-, על רמת ה440$ (8.86-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום גדול. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 449$ ונעצרה ע"י רמת רמת התמיכה 440$.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של הכסף החכם מן הנכס, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הוא שרמת התמיכה הקרובה תישבר בהמשך לירידות תנועת המחיר, אך ישנה גם אפשרות שרמת התמיכה תגבור על תנועת המחיר ולא תאפשר לה לרדת.

אופן אינטרס:
תמיכות - 450$, 445$, 440$, 425$
התנגדויות - 460$, 465$, 470$

NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.06%- (10.95-) ירידה כמניפולציה לצד מחזור מסחר נמוך.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 3.17%-, על רמת ה347$ (11.37-)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר הצורת נר יפני אדום גדול. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 345$. כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך עליות בתנועת המחיר.

AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.02%- (3.58-) נתמך כעת ע"י רמת התמיכה 347$.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 1.49%-, על רמת ה347$ (5.26-)
ברמה יומית, הדאו ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום גדול. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 352$ ובלמה את הירידות ברמת התמיכה 347$. כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך עליות בתנועת המחיר.

AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.51%+ (3+) עליות כמניפולציה לצד מחזורי מסחר נמוכים.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 1.01%-, על רמת ה201$ (2.06-)
ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 203$ ונעצרה ע"י רמת התמיכה החדשה שנוצרה ב201$. כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך עליות בתנועת המחיר.

TVC:VIX : סגר שבוע חיובי עם עליות של 17.89%+ (4.15+) על רמת ה27 נקודות מה שמעיד על תנודתיות משוגעת בשווקים.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 14.44%+, על רמת ה27 נקודות (3.45+)
- ויקס עולה > שוק יורד
- מעל לרמת ה20 נקודות = תנודתיות גבוהה בשווקים.
- עליות בביקושים לאופציות פוט על השוק כגידור לטובת המחזיקים מחשש לירידות בו תורם לעליות בניקוד הויקס עצמו.

VIX: חוזה ויקס מרץ הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ31 ימים, כשהוא נמצא כרגע מתחת למחיר הספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות רבה בפער של 0.2$-. ואילו נמצא מעל לחוזה ויקס אפריל הבא אחריו, בפער של 0.51$-.
VIX 9D < VIX < VIX 3D = מצב נורמלי עדיין.

F1 - F2: במצב באקוורדיישן שלילי של 1.88%- > הרבה מתחת לממוצע המוקבל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הקצר.

F4 - F7: במצב באקוורדיישן שלילי של 0.23%- > הרבה מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק גם לטווח הארוך.


ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה14.2 ועד ה18.2 !
נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :)
מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם !

*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.

שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.