yedidyakalfa

VIX טריקס מיקס

לונג
TVC:VIX   תנודתיות המדד S&P 500
מדד הפחד, או בשמו VIX לפני היפוך פוטנציאלי.
המצב הנוכחי מלא אי-וודאות ואופוריה הבוחרת להתעלם ממנו.
100K נדבקים, מצב קטסטרופלי, שיאים שליליים שנדבקים, עתירות לבית המשפט וכל אלו רק קצה הקרחון הנראה לעין.
מצב רגיש, שדה קוצים ליד סנה בוער?
המקרה לדעתי הפוך, המון מדורות המקיפות שדה אחד שעלול להידלק בחומרה בכל רגע.
יש לגדר השקעות ולפעול בזהירות.

מבחינה טכנית UVXY הופך חיובי,RSI מגיע לתחתית ומשנה כיוון,
היתכנות גבוהה לעלייה חדה.
לא ממליץ.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.