rafiash

מדד ה-VIX- רמת תמיכה משמעותית

TVC:VIX   תנודתיות המדד S&P 500
מדד ה-VIX (כשהשוק עולה-הוא יורד, וההיפך), נמצא כעת על רמת ה-25, כאשר רמה זו מהווה רמת תמיכה בגרך היומי, ובגרף 4 שעות, ניתן לראות זאת ביתר פירוט.
במידה ורמה זו תחזיק, סביר להניח שנראה בשוק ירידות, במידה ורמה זו תישבר, העליות תמשכנה.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.