NYSE:VMW   Vmware, Inc
כפי שניתן לראות נוצרה תעלה במשך 4 חודשים בין שתי רמות מחיר, כאשר כיום אנחנו מגיעים לדופן העליונה של התעלה.
מעניין יהיה לראות האם נקבל תבנית היפוך ונחזור לשחק בתוך התעלה, או שמא נפרוץ את רמת ההתנגדות ונעלה מעלה.
מוזמנים לעקוב.

-אין באמור המלצה
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.