ofir.sharko

VZ - בישול ארוך

לונג
NYSE:VZ   Verizon Communications Inc
ניתוח גרף חודשי של המניה מתאר מס תהליכים.
ניתן לזהות תהליכים ביחידת זמן קטנה יותר שמשתלבים יפה במפה הגדולה.

אין זו המלצה לקניה.

תגובות