mark.yashayev

לונג ל 12.08.19

לונג
NYSE:WHG   Westwood Holdings Group Inc
דיברגנציה
עלייה חדה וירידה איתית
דיבידנד מעל 9 אחוז שנתי
מחלקת דיבודנדים במשך 17 שנה
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.