eldad2305

מניית wifi

לונג
NASDAQ:WIFI   None
צפיות ‎56‎
1
מניית WIFI עוסקת בתחום שירותי התקשורת
בהיבט הפונדמנטלי: המניה מצאה תחתית במחיר 10.22
ביום שישי האחרון פרצה את קו מגמה היורד של המגמה הראשית.
היום פרצה את ההתנגדות במחיר 12.36.
התנגדויות הבאות מופיעות על הגרף.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה.