haimbaran

חברת WIMI - חלום הולך להתגשם !?!?! לדעתי כן ...

לונג
NASDAQ:WIMI   WiMi Hologram Cloud Inc
מניית WIMI
מבט כולל על חברה

WIMIi Holographic מתמקד בשירות ענן הולוגרפי לראיית מחשב. זוהי אחת הגופים המשולבים המצוינים של תעשיית הענן ההולוגרפית בסין, המכסה שרשרת תעשייתית וביצועים. מטרתה להפוך לפלטפורמת ענן הולוגרפית פוטנציאלית ומשפיעה בינלאומית.
--
WIMI HOLOGRAM CLOUD כיסה שפע של טכנולוגיות AR הולוגרפיות, החל מראיית מחשב הולוגרפית, סינתזת AI, הצגת ראיה הולוגרפית, פיתוח תוכנה הולוגרפית אינטראקטיבית, פרסום הולוגרפי מקוון ומחוצה לה, תשלום ARSDK הולוגרפי, פיתוח תוכנה הולוגרפית 5G לפיתוח זיהוי פנים הולוגרפי ופיתוח AI הולוגרפי להתמודד עם פיתוח DeepFakes, אשר מסוגל לספק את השירות הנקודתי. נכון לעכשיו היא צמחה לאחת הספקיות המובילות של פתרונות טכנולוגיים משולבים בענן הולוגרפי בסין.
--
WIMI HOLOGRAM CLOUD ביצע פריצות דרך גדולות והתפתחות קפיצת מדרגה בתחומי היישומים ההולוגרפיים, כגון פרסום, בידור, חינוך ותקשורת 5G, שמטרתו לבצע מחקר ופיתוח עמוק, כמו גם יישום שוק בכל קישורים מה היבטים של רכישת תמונה חזותית ממוחשבת תלת-ממדית, סינתזת AI, שידור, הצגת ויישום. ובנוסף, היא מוקדשת לבניית פלטפורמת שירות עם הרחבה ופתיחות חזקים, והקמת גשר בין יישום טכנולוגי הולוגרפי להצגת ראיית מחשב הולוגרפית בתקווה לממש את היישום וההצגה של ראיית המחשב ההולוגרפית בסצינות שונות, כך כדי לקדם את התפתחות הקפיצה בענף,
--
היא סינית קטנטנה עדיין רק 430 מיליון דולר מוכרת מרוויחה וגודלת יפה בעלת פוטנציאל להיות אחת הטובות של 2021 תלוי בהתפתחות המכירות+ ההסכמים שיעשו
יעד שלי לפחות מינימום 30$ לטווח ארוך ואם למעל שנתיים אז גם 100$ יכול להיות ... הדבר הבא תרתי משמע

טכנית אתמול "התעוררה" עשתה מחזור של כמעט 4 מיליון מניות (הכי הרבה בחודש האחרון) ומתחילה לבחון את ההתנגדויות שיצרה לאחרונה . מעל 7$ יהיה יותר קל . אזור ה 5. 40 נראה שתומך במניה יפה לאחרונה .
תחנות שבדרך 7, 8.8 , 10 , 14, 28 ........... מעל זה כבר לפרק הבא.

WIMI
גרף 120 דקות
גרף 30 דקות

הדוחות שנתיים אחרונים 31-דצמבר -19 31-דצמבר -18 31-דצמבר -17


הַכנָסָה 319.18 225.27 192.03
סך הרווחים 319.18 225.27 192.03
עלות הכנסות, סה"כ 146.17 85.41 79.18
רווח ברוטו 173.01 139.86 112.85
מכירה / כללי / מנהל. הוצאות, סה"כ 41.81 31.03 25.85
מחקר ופיתוח 18.36 8.02 9.70
סך כל ההוצאות התפעוליות 206.33 124.47 114.73
רווח תפעולי 112.85 100.80 77.30
ריבית בע"מ ( exp .), נטו-לא-אופ., סה"כ (9.91) (4.85) (4.00)
אחר, נטו 2.39 1.34 0.57
רווח נקי לפני מיסים 105.33 97.29 73.87
מראה לפני הודעות נוספות 3.13 8.08 0.53
רווח נקי לאחר מיסים 102.20 89.22 73.34
רווח נקי מדולל 102.20 89.22 73.34
מניות משוקללות מדוללות 116.61 116.61 116.61
EPS מדולל מנורמל 0.88 0.77 0.63
במשך ששת החודשים שהסתיימו
ב -30 ביוני,
2019 2020 2020
יואן יואן דולר אמריקאי
(לא מבוקר) (לא מבוקר)
הכנסות 158,481,409 170,835,899 24,131,068
עלות הכנסות (50,446,015 ) (118,029,069 ) (16,671,950 )
רווח ברוטו 108,035,394 52,806,830 7,459,118
הוצאות מכירה (1,657,185 ) (1,366,226 ) (192,983 )
הוצאות כלליות ומנהלתיות (19,133,725 ) (15,005,708 ) (2,119,600 )
הוצאות מחקר ופיתוח (2,926,207 ) (15,283,549 ) (2,158,846 )
הכנסות מפעילות 84,318,277 21,151,347 2,987,689
הכנסות אחרות (הוצאות), נטו (326,382 ) 2,729,160 385,502
הכנסה לפני הפרשה למס הכנסה 83,991,895 23,880,507 3,373,191
מראה לפני הודעות נוספות (4,714,304 ) (981,657 ) (138,662 )
הכנסה נטו 79,277,591 22,898,850 3,234,529
רווח כולל אחר 215,805 1,564,191 220,947
הכנסה כוללת 79,493,396 24,463,041 3,455,476
מספר משוקלל ממוצע של מניות רגילות
בסיסי 100,000,000 109,173,741 109,173,741
דָלִיל 108,611,133 113,503,095 113,503,095
הכנסות למניה
בסיסי 0.79 0.21 0.03
דָלִיל 0.73 0.20 0.03

31 בדצמבר,

נכון ליום 30 ביוני,
2019 2020 2020
יואן יואן דולר אמריקאי
(לא מבוקר) (לא מבוקר)
נכסים שוטפים 177,511,440 322,702,351 45,582,648
נכסים אחרים 385,987,073 380,032,069 53,680,636
סך נכסים 563,498,513 702,734,420 99,263,284
סה"כ התחייבויות (140,783,496 ) (84,083,614 ) (11,877,057 )
סך ההון העצמי 422,715,017 618,650,806 87,386,227


כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.