Mc_investor

WIX גרף שבועי 5 שנים - האם מסתמנת תמיכה אפשרית?

Mc_investor Pro מעודכן   
NASDAQ:WIX   Wix.com Ltd
בגרף איזור התנגדות שפעמיים לא נפרץ - נפרץ בפעם השלישית והוביל למהלך עלייה גדול.
כעת הנכס החזיר את כל העליות מאז הפריצה והאיזור שהיווה התנגדות עשוי (אך לא בהכרח) להוות תמיכה.

הערה:
שברה את איזור התמיכה, אי יכולת לסגור מעל הקו האופקי השבוע או בנר לאחר מכן עשויה לאותת איתות שלילי נוסף.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.