eyal676

XEL-לונג

לונג
NASDAQ:XEL   Xcel Energy Inc.
XEL-לונג
2 אפשרויות כניסה לטרייד-
1-בפריצת הגבוה של יום המסחר האחרון ב 70.97 וכמובן
שנרצה לראות פריצה במחזור גבוה באינטרוול זמן נמוך יותר כמו 30,15 דקות
ובמקרה שכזה הסטופ יוצב במחיר 69.00 מה שיתן לנו יחס סיכון/סיכוי של 2/1
כשהיעד הראשון ב-75.28.
2-מכיוון שמתנד ה-RSI נמצא ברמת ''קניות יתר'' 76.71 יתכן מצב שנקבל ירידה במחיר
לאיוורור המתנד מה שיתן לנו הזדמנות כניסה נוחה יותר במידה והמחיר יכנס לאיזור
הקנייה שלי ב-67.31-68.96 וכמובן שנרצה לראות פולבאק עדין ולא אגרסיבי על מנת
לתזמן כניסה נכונה.
במקרה שכזה הסטופ שלנו יוצב מתחת לנמוך של נר הכניסה היומי מה שיגדיל באופן
משמעותי את פוטנציאל הרווח בטרייד.
שימו לב-דוחות ב 29.4
יעדים על הגרף.
אין באמור לעיל המלצה.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.