eyal676

XEL-לונג

לונג
NASDAQ:XEL   Xcel Energy Inc
XEL-לונג
2 אפשרויות כניסה לטרייד-
1-בפריצת הגבוה של יום המסחר האחרון ב 70.97 וכמובן
שנרצה לראות פריצה במחזור גבוה באינטרוול זמן נמוך יותר כמו 30,15 דקות
ובמקרה שכזה הסטופ יוצב במחיר 69.00 מה שיתן לנו יחס סיכון/סיכוי של 2/1
כשהיעד הראשון ב-75.28.
2-מכיוון שמתנד ה-RSI נמצא ברמת ''קניות יתר'' 76.71 יתכן מצב שנקבל ירידה במחיר
לאיוורור המתנד מה שיתן לנו הזדמנות כניסה נוחה יותר במידה והמחיר יכנס לאיזור
הקנייה שלי ב-67.31-68.96 וכמובן שנרצה לראות פולבאק עדין ולא אגרסיבי על מנת
לתזמן כניסה נכונה.
במקרה שכזה הסטופ שלנו יוצב מתחת לנמוך של נר הכניסה היומי מה שיגדיל באופן
משמעותי את פוטנציאל הרווח בטרייד.
שימו לב-דוחות ב 29.4
יעדים על הגרף.
אין באמור לעיל המלצה.

תגובות

אני שם בלונג כבר ממחיר 65.97
תעקוב אחרי D מניה שעושה את אותו דבר, ממליץ שאם אתה נכנס תיכנס בשניהם, הם מחקות אחת את השניה
אני גם שם בלונג ממחיר 74.6
השב