DolevR

הבנת היחסיות כחלק מהתליך ההצלחה שלנו כסוחרים

השכלה
AMEX:XLK   SPDR Select Sector Fund - Technology
ההבנה כי דבר מושפע מדבר הינה אחד מהיסודות הבסיסים ביותר בארגז הכלים של סוחר מצליח,
ולכן, השוק בכללותו אינו מקום ארעי.
בחודש הארון ראינו תיקון רב במחיר של השוק, תיקון אשר גרם להרבה מהחברות בסקטור הטכנולוגי לבצע תיקונים חדים מאלו של השוק.
במבט ראשון נדמה שעתה ישנן הרבה מאוד הזדמנויות בסקטור הטכנולוגי;
אך מבט מעמיק יותר עשוי ללמד שהסקטור בכללותו חלש באופן יחסי מהשוק.
מבלי להיכנס לכל הסיבות המרכיבות את אותה החולשה - אסכם ואומר כי ישנן מספר רב של סיבות אשר מרכיבות את החולשה הזאת.
ובנוסף כשאנחנו משווים בין השניים, בין השוק ובין הסקטור הטכנולוגי ניתן להבחין כי כבר מתחילת פברואר הסקטור נוטה לתנועה דובית מזו של השוק.
***

ההבנה כי סקטור מושפע מהשוק עצמו היא אחד היסודות הבסיסים ביותר בארגז הכלים של כל סוחר-
אבל מה שיעזור לנו לאתר ולהבין איפה מניה נמצאת ועד כמה היא חזקה, זאת אותה התובנה כי ישנו חוזק יחסי בין שלושת מעגלי המסחר של שוק-מגזר-מניה.

כשנהיה בתודעת לונג- לעולם נחפש את החזק יותר: מניה שחזקה באופן יחסי מהסקטור שחזק באופן יחסי מהשוק.
וכשנהיה בתודעת שורט נבחר לפעול הפוך.

הבנת היחסיות היא המפתח להרבה מאוד הצלחות בשוק וליכולת שלנו לברור בין איכותם של מניות או סקטורים.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.