Zohar_Leibovich

חירות לעולם אינה ניתנת - סקירה יומית 29-07-2020

AMEX:XLRE   Real Estate Select Sector SPDR Fund (The)
צפיות ‎88‎
5
חירות אינה ניתנת


חירות לעולם אינה ניתנת. היא מורווחת. אמר A. Philip Randolph לוחם חירות ושיוויון… הדברים שלו מהדהדים בי הבוקר.

הם מהדהדים בי לא במובן הקורבני אלה בתובנה הבסיסית שאני צריך לדאוג ליצור לעצמי חירות, צריך לנצח ולהרוויח את החירות, החירות אינה ניתנת.

זאת הסיבה שאני כל כל אוהב את השוק ההון, זהו מקום המאפשר לכל אחת ואחד להרוויח את החירות שלו.

אני מבין שככל שאשקיע בעצמי, ככל שעבוד על המידות שלי דהיינו על התנהגות שלי דהיינו על הרגלים שלי - או אז התוצאות שיש לי כיום יילכו ויתעצמו.

החירות מתחיל במפנים ובדיוק כמו סמכות לא מקבלים לוקחים, פשוט לוקחים את המחשבות ואת הסיפורים הפנימיים שאנחנו מספרים לעצמנו ומתחיל לבנות את הסיפור המנצח.

הסיפור שבתוך הראש הוא הסיפור שייצור לכם את המציאות - חירות אינה ניתנת היא מרווחת.

מצב השוק


מצב השוק הוא מצוי בחוסר בהירות, מצד אחד כולנו רואים ומרגישית את החולשה באיזור התנגדות אך מצד שני איננו רואים את המוכרים שטרם מכרו מתחילים ללחוץ על כפתור המכירה.

ככל שהמוכרים לא משתלטים על התנועה, אז השוק במקרה הטוב יזלוק מטה.

חשוב מאוד מצד הגמישות ההשכילית ומצד בו לוקחים את כלל האפשרויות את העניין של כל עוד… כל עוד באים קונים אז גם שבוע חלש כמו השבוע הקודם לא משנה את סטטוס השוק השורי.

סיימו בחוזק יחסי מגזר הנדל״ן והפיננסים - כנראה הכסף זורמים לבלוקים, כל יתר המגזרים סגרו על הנמוך היומי יחד עם תנודיות יורדת מאוד - שוק רדום.

מה קודם למה?


אני מוצא את עצמי ממש נפעם יותר ויותר מהעולם הכלכלה והדרך בה הוא חושב, צר לי כי המקצוע הפך להיות מהונדס וטקטי ולא פילוסופי ואסטרטגי.
אסיים בדבריו של אחד הכלכלנים המעניינים מילטון פרידמן, כלכלן זוכה פרס נובל, ״חברה שמציבה שיוויון לפני חופש, לא תקבל אף אחד מהם, חברה שמציבה חופש לפני שיוויון, תקבל מידה רבה של שניהם.״

מה דעתך?
Zohar liebovich - The ARTistry of Trading
אומנות ומיומנות המסחר בשוק ההון
http://www.zohartrade.com

תגובות

תמיד אמרת שהשוק הוא כמיקרוקוסמוס של החברה והכלכלה שמתנהלת בתוכה.
חוסר הבהירות בשוק זהה לחוסר הבהירות בחיים עצמם בעקבות המשבר שנכפה עלינו.
וכמו שאמרת- אנשים מזרימים את הכסף לבלוקים. כנראה שנכס ׳פיזי׳ הוא מה שהם מאמינים בו.
יפה.
השב