yedidyakalfa

Xpev הסיניות במנוחה

yedidyakalfa מעודכן   
NYSE:XPEV   XPeng Inc.
Xpev

בדומה לLi, מתכנסת במשך כארבעה חודשים,
סבלנות נדרשת, מכאן שבירת תבנית או פריצה שתוביל למהלך חד מעלה.
כרגע נמצאת בין קווי תמיכה כאשר באמצע פיבו 0.786, באזור גבולי, יש לבחון בשלב זה ולהבין האם מכאן עלייה מעלה או המשך ירידות.
אין המלצה.
RSI&MFI&OBV די חלשים, מחזורים נמוכים המעידים על מימוש.
יש לשים לב שמתחילה להיווצר תעלה יורדת, יש להיות עירניים.
גם כאן פוטניאל רווח חלומי, אך ספק גדול אם המהלך יצא לפועל, אשרי המאמין.
מחיר יעד על פי אנליסטים עומד כרגע על 70$.
הערה:
עוד יום שעבר,
מציגה ביצועים חלשים.
החשמל כבר לא כפי שהיה בהתחלה,
הכיוון כרגע שלילי.

אין המלצה, לא מחזיק.
הערה:
חלשה מאוד,
תבנית המשולש נשברה.
לכרגע אין מה לחפש כאן.
מתקרבת לתמיכה, אין המלצה.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.