IdoBurla

SHORT STRADEL- תירס

CBOT:ZCZ2022   Corn Futures (Dec 2022)
ZCZ2022 חוזה עתידי על התירס.

בתקופה הזאת של השנה הסחורה נמצאת בדשדוש.

במקרה הזה אפשר לנצל את המצב לטובת עסקה באופציות, כתיבה של אופציית קול ואופציית פוט על אותו סטרייק ATM לתקופה קצרה של בין 5-7 ימים ולהרוויח גם כשהנכס מדשדש.

הרווח העיקרי והמשמעותי נוצר בעקבות השחיקה של האופציה, כאשר בכל יום שעובר האופציה נשחקת ובכך אנחנו מרווחים כסף גם כאשר אין לנכס כיוון ברור.
חשוב להבין שבימים בהם אין מסחר, שישי-שני כל יום כזה האופציה ממשיכה להישחק גם כאשר השוק סגור, משמע הרווח מצטבר גם בימים האלה.

יש לא מעט סיכונים באסטרטגיה הזאת מהסיבה שהכתיבות הינם חשופות ולכן בחירת נכס הבסיס היא קריטית וחשובה מאוד.

אין באמור המלצה לקנייה או מכירה של ניירות ערך מכל סוג שהוא.

בהצלחה.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.