tsippi100

משולש יורד לזום ?

שורט
NASDAQ:ZM   Zoom Video Communications, Inc
צפיות ‎199‎
4
תנועת המחיר של זום יצרה משולש יורד , האם זה מעיד על המשך ירידות ?
משולש יורד קלאסי מעיד על המשך ירידות של מינימום החלק הגבוהה של המשולש.
ירידה של עוד 50% נראה לי קצת דימיוני אבל לעיתים המציאות עולה על כל דימיון. מעניין לעקוב.
הרעיון הוא למטרות לימוד ומעקב ואינו משמש כרעיון לפעולה.


הערה: קיבלנו אישור על המשולש כשהמחיר שבר תמיכה וסגר מתחת לקו השטוח התחתון של המשולש ,
יתכן ונראה באיזשהו שלב מהלך של חזרה לקו השטוח שיהפוך להיות רמת התנגדות. עוקבת ולומדת.

תגובות