eldad2305

מניית zs

לונג
NASDAQ:ZS   Zscaler Inc
צפיות ‎47‎
2
מניית zs
הגיעה לתמיכה במחיר 42.50, ביצעה שבירת שווא בהשהיה.
היום עולה 4.5%.
ניתן לזהות איסוף סחורה ע"י עלייה במחזורים.,
אם המניה תסיים בגבוה אצטרף לקונים.
התנגדות משמעותית במחיר 48.00,
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה

תגובות