השכלה ומחקר

רווחים

הרווחים מייצגים את הרווחיות הבסיסית של חברה. סוחרים ומשקיעים בוחנים רווחים כדי לקבוע כיצד חברה מרוויחה כסף. דוחות הרווחים מתרחשים באופן רבעוני ושנתי.

דוח רווחים בודד יכול להביא לתנודתיות, ווליום וריבית לנכס. דוחות מתרחשים בדרך כלל לפני פתיחת השוק או לאחר סגירת השוק. דוח רווחים יכול לשנות במהירות את תפיסת החברה בהתאם למספר גורמים הכוללים רווחים, הפסדים, ציפיות אנליסטים, שיחות ועידה והערכה צופה פני עתיד. אם חברה עולה על הציפיות, מראה רווחיות בסיסית או דרך ברורה לצמיחה, מחיר הנכס בדרך כלל ינוע גבוה יותר. אם חברה מאכזבת ומפספסת ציפיות או מדווחת על משהו הנוגע לרווחיות לטווח הארוך של החברה, בדרך כלל מחיר הנכס יקטן.

חשוב לזכור שלעתים דוחות הרווחים אינם מובנים והתגובה הראשונית של השוק יכולה להיות שגויה. לדוגמה, מניה תרד מהר לאחר הרווחים ואז תעלה למחרת לאחר שהמשקיעים הספיקו לנתח את הדו"ח המלא. ניתוח, ניהול השקעות ואסטרטגיות מסחר המקיפות רווחים הם נושא דיון פופולרי ומהווים בסיס עיקרי בשווקי המניות.