תחזיות וניתוחים

גל וולף

גלי וולף נגרמים על ידי כוחות היצע וביקוש הקיימים בכל השווקים ובכל מסגרות הזמן. הם התגלו במקור על ידי בריאן וביל וולף. הם יוצרים דפוסים המורכבים מחמישה גלים בהם 4 הראשונים מגדירים טריז והאחרון משתרע מעבר לטריז זה. בדרך כלל נסחר גל אחרון זה. בעזרת עקרונות גל וולף, אנו יכולים לחשב את אורכו על ידי ציור קו בין נקודה 1 לנקודה 4 על טריז והרחבתו בכיוון הפריצה של גל 5. הוא מתפקד כקו יעד הרווח. טכניקת ניתוח גלי וולף יכולה לחזות מחיר משוער בהגעה (EPA) וזמן הגעה משוער (ETA).

הגל שקדם לגל החמישי, יכול לחרוג מקו המגמה המורחב מהגלים 1 עד 3, לפני שהוא מבצע מהלך גדול בכיוון ההפוך. זוהי נקודת הכניסה האידיאלית למסחר לכיוון קו יעד הרווח. ישנם כללים ספציפיים המגדירים את תבנית המסחר הטבעית הזאת. כמו בכל שיטת סחר, קיימים מספר וריאציות. לעיסקאות המבוססות על מערכת זו יש בדרך כלל סטופים הדוקים לעומת יעד הרווח, מה שמאפשר יחסי סיכוי / סיכון טובים.