אג"ח

אגרת חוב ממשלתית (ריבונית) מונפקת על ידי הממשלה הלאומית. המשקיעים לווים כסף בריבית קבועה או משתנה. על ידי הנפקת האג"ח, הממשלה מקבלת כספים שניתן להזריק לכלכלה בצורה של הלוואה בריבית נמוכה. הקוד האלפאנומרי של האג"ח מייצג את השם המקוצר של המדינה המנפיקה, כמו כן גם את הזמן לפדיון. לדוגמא, ‎‎US02Y‎‎ הוא האג"ח הממשלתית של אמריקה שיבשיל בעוד כשנתיים. הלשוניות מטה מקלות על המעבר בין מחירי האג"ח לתשואה. ‎

          
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.5020200415.001.28-0.53%-0.011.291.26מכירה
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.7520210515.001.21-0.17%-0.001.221.18מכירה
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.7520220715.001.19-0.37%-0.001.211.17מכירה חזקה
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520240421.001.27-0.06%-0.001.291.25מכירה חזקה
AU10Y Australia Government Bonds 10 YR Yield
3.2520290421.001.650.10%0.001.671.62מכירה
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.5020330421.001.800.01%0.001.831.78מכירה
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.0020470321.002.290.32%0.012.302.26מכירה
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.7520200928.00-0.520.52%0.00-0.52-0.56קניה חזקה
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.2520210928.00-0.510.16%0.00-0.51-0.53מכירה
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.2520220928.00-0.46-2.22%-0.01-0.45-0.47מכירה
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020241022.00-0.16-7.45%-0.01-0.15-0.17מכירה
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.8820290622.000.42-0.73%-0.000.430.41מכירה
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.0020340622.000.82-1.51%-0.010.840.81מכירה
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820380622.001.10-1.08%-0.011.131.08מכירה
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220500622.001.49-0.69%-0.011.521.47מכירה
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
1.680.00%0.001.681.68קניה חזקה
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
1.720.00%0.001.721.72קנה
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.751.16%0.021.751.74קנה
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.684.80%0.081.681.66קנה
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.674.97%0.081.671.64קנה
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.655.02%0.081.651.63קנה
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.764.27%0.071.761.73קנה
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.983.03%0.061.981.95מכירה
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.2520200117.002.57-0.08%-0.002.572.53מכירה
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.3820210221.002.890.07%0.002.892.84קנה
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.6220220307.002.980.29%0.012.982.93קנה
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.1220240411.003.140.33%0.013.153.09מכירה
CN10Y China Government Bonds 10 YR Yield
3.2520281122.003.330.46%0.023.333.27קנה
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.6220350922.003.610.27%0.013.613.56מכירה
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020400621.003.660.17%0.013.663.60מכירה
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.0020481022.003.94-0.06%-0.003.993.88קניה חזקה
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.0020211115.00-0.611.06%0.01-0.61-0.65מכירה
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020231115.00-0.49-3.46%-0.02-0.48-0.52מכירה חזקה
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.0020241110.00-0.46-2.17%-0.01-0.45-0.48מכירה
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.5020291115.000.02-34.65%-0.010.030.01מכירה
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.5020391115.000.36-3.00%-0.010.380.35מכירה
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200225.00-0.511.96%0.01-0.50-0.57קניה חזקה
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210225.00-0.55-0.35%-0.00-0.55-0.58מכירה
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220525.00-0.48-0.69%-0.00-0.48-0.50מכירה
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240325.00-0.28-1.97%-0.01-0.27-0.29מכירה
FR10Y France Government Bonds 10 YR Yield
0.5020290525.000.32-2.47%-0.010.330.31מכירה
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.000.74-0.79%-0.010.750.73מכירה
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020381025.000.91-1.11%-0.010.940.89מכירה
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.5020410425.001.02-1.08%-0.011.041.01מכירה
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020500525.001.400.90%0.011.411.36קנה
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.001.601.39%0.021.611.54מכירה
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200313.00-0.56-1.03%-0.01-0.55-0.59קנה
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210312.00-0.63-0.88%-0.01-0.62-0.64מכירה
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220408.00-0.63-1.24%-0.01-0.61-0.64מכירה
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240405.00-0.50-2.05%-0.01-0.49-0.50מכירה
DE10Y German Government Bonds 10 YR Yield
0.2520290215.00-0.07-11.82%-0.01-0.06-0.08מכירה
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520340704.000.17-7.33%-0.010.180.16מכירה
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390704.000.36-3.64%-0.010.380.36מכירה
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.000.51-2.56%-0.010.520.50מכירה
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.2520480815.000.58-2.21%-0.010.590.57מכירה
GR03Y GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.0020230224.002.35-5.14%-0.132.471.82מכירה
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240402.002.08-1.23%-0.032.102.03מכירה
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
4.1220290312.003.38-0.17%-0.013.393.35מכירה
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.8820330130.003.82-0.13%-0.013.833.80מכירה
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.004.15-0.20%-0.014.164.13מכירה
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.004.33-0.06%-0.004.334.30מכירה
HK01Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.5020200521.001.851.54%0.031.861.72קנה
HK02Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.5020210222.001.790.66%0.011.791.67קנה
HK03Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.8820220620.001.711.41%0.021.711.59קנה
HK05Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.8820231204.001.611.58%0.031.611.48קנה
HK10Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.3820290228.001.601.00%0.021.611.49מכירה
HK15Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.1220290827.001.650.94%0.021.661.53מכירה
IN01Y INDIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
7.7520200503.006.450.15%0.016.456.32מכירה
IN02Y INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
7.7520210411.006.700.78%0.056.706.57מכירה חזקה
IN05Y INDIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.1220230520.006.96-0.43%-0.037.016.94מכירה
IN10Y India Government Bonds 10 yr
6.8820260906.007.29-0.30%-0.027.337.15מכירה
IN20Y INDIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.2520360607.007.640.53%0.047.647.58מכירה
IN25Y INDIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
9.1220431223.007.66-0.08%-0.017.687.59מכירה
ID01Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
11.0020201115.006.64-0.34%-0.026.666.50מכירה
ID03Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
7.0020220515.007.420.01%0.007.427.26קנה
ID05Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
8.1220240515.007.610.16%0.017.617.51קניה חזקה
ID10Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
8.2520290515.008.06-0.00%-0.008.067.99קנה
ID15Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
8.3820340315.008.610.00%0.008.618.49קנה
ID20Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.3820390415.008.680.63%0.058.698.58קניה חזקה
ID25Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.7520440215.008.730.65%0.068.748.63קניה חזקה
ID30Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
7.3820480515.009.000.65%0.069.028.89קניה חזקה
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.5020200418.00-0.44-1.05%-0.00-0.44-0.50קניה חזקה
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.0020201018.00-0.451.00%0.00-0.45-0.51קנה
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20221018.00-0.31-0.73%-0.00-0.30-0.32קנה
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240318.00-0.17-4.12%-0.01-0.17-0.19מכירה
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.0020290515.000.53-1.73%-0.010.540.52מכירה
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520330515.000.92-0.92%-0.010.920.90מכירה
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.6220200501.000.12-12.28%-0.020.140.06מכירה
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210415.000.58-2.59%-0.020.700.54מכירה
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.0020220715.001.24-1.19%-0.011.261.22קנה
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.3820231001.001.62-0.50%-0.011.631.59קנה
IT10Y Italy Government Bonds 10 yr
3.0020290801.002.640.34%0.012.662.59מכירה
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.2520350301.003.080.90%0.033.103.01מכירה
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.8820380901.003.220.62%0.023.243.17מכירה
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.003.500.53%0.023.523.45מכירה
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.7520490901.003.590.91%0.033.603.54קנה
JP01Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200515.00-0.153.94%0.01-0.15-0.16קניה חזקה
JP02Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210501.00-0.153.30%0.01-0.14-0.16קנה
JP03Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220320.00-0.163.30%0.01-0.15-0.17קנה
JP05Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240320.00-0.160.81%0.00-0.15-0.17קנה
JP10Y Japan Government Bonds 10 yr
20290320.00-0.05-21.25%-0.01-0.04-0.06מכירה
JP15Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.5020340320.000.15-7.21%-0.010.170.14מכירה חזקה
JP20Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.3820390320.000.35-4.13%-0.020.370.34מכירה
JP30Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.5020490320.000.52-2.69%-0.010.540.51מכירה חזקה
JP40Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 40 YR YIELD
0.7520580320.000.57-3.14%-0.020.590.56מכירה חזקה
KR01Y KOREA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.7520200610.001.691.96%0.031.691.65מכירה
KR02Y KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.2520210610.001.700.15%0.001.701.66מכירה
KR03Y KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.0020211210.001.690.20%0.001.691.65מכירה
KR05Y KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.8820240310.001.730.13%0.001.771.69מכירה
KR10Y Korea Government Bonds 10 YR Yield
2.3820281210.001.86-0.09%-0.001.861.82מכירה
KR20Y KOREA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.3820380910.001.900.39%0.011.901.85מכירה
KR30Y KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.0020490310.001.890.32%0.011.891.84מכירה
MY03Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.8820220310.003.44-0.03%-0.003.443.42מכירה
MY05Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
4.5020210423.003.61-0.01%-0.003.613.59מכירה
MY10Y Malaysia Government Bonds 10 YR Yield
3.8820290815.003.830.00%0.003.833.81קנה
MY15Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.6220331107.004.12-0.00%-0.004.124.10מכירה
MY20Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.8820380608.004.32-0.00%-0.004.324.30מכירה חזקה
MY30Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.8820480706.004.600.00%0.004.604.58מכירה
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.2520200115.00-0.57-1.95%-0.01-0.55-0.60קנה
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.5020200715.00-0.57-1.16%-0.01-0.57-0.60קניה חזקה
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.2520210715.00-0.60-0.35%-0.00-0.60-0.63מכירה
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520230715.00-0.47-1.88%-0.01-0.46-0.47מכירה
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.2520290715.000.12-8.61%-0.010.140.11מכירה
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.000.29-4.71%-0.010.300.28מכירה
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370115.000.41-3.80%-0.020.430.40מכירה
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520470115.000.62-2.14%-0.010.640.60מכירה
NZ02Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
6.0020210515.001.36-1.09%-0.011.381.34מכירה חזקה
NZ05Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520250415.001.49-1.00%-0.011.501.47מכירה
NZ10Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.0020290420.001.79-0.55%-0.011.801.77מכירה
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.001.32-0.30%-0.001.321.27מכירה
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.0020240314.001.41-0.52%-0.011.421.38מכירה
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.7520290906.001.69-0.02%-0.001.691.65מכירה
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.0020210425.001.701.23%0.021.731.42קנה
PL05Y אג"ח ממשלת פולין תשואה 5 שנים
2.5020240425.002.26-0.52%-0.012.402.22קנה
PL10Y אג"ח ממשלת פולין תשואה 10 שנים
2.7520291025.002.88-0.55%-0.022.892.76מכירה
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210415.00-0.39-8.18%-0.03-0.37-0.42מכירה
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.1220221017.00-0.24-10.64%-0.02-0.22-0.26מכירה
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.6220240215.000.03-38.65%-0.020.050.02מכירה חזקה
PT10Y Portugal Government Bonds 10 YR Yield
1.8820290615.001.01-2.34%-0.021.041.01מכירה
SG02Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.2520200901.001.971.04%0.021.971.90קניה חזקה
SG05Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020240201.002.021.00%0.022.021.95קנה
SG10Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.6220280501.002.200.91%0.022.202.14קנה
SG15Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.3820330901.002.481.22%0.032.482.40קנה
SG20Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.2520360801.002.540.60%0.012.542.47קנה
SG30Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520460301.002.721.12%0.032.722.65קניה חזקה
ZA03Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
6.7520210331.006.65-0.82%-0.056.716.55מכירה
ZA05Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
10.5020261221.008.50-0.23%-0.028.528.46מכירה
ZA10Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
8.0020300131.009.08-0.36%-0.039.129.05מכירה
ZA15Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
8.8820350228.009.58-0.20%-0.029.609.54מכירה
ZA20Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
9.0020400131.009.76-0.20%-0.029.789.71מכירה
טען עוד
HE עברית
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
בית סורק מניות סורק מט"ח סורק מטבעות-קריפטו יומן כלכלי איך זה עובד‏ תכונות גרף מחירון חוקי הבית מנהלים כלים לאתרים וברוקרים יישומונים ספריית גרפי מניות קבל עזרה בקשת פונקציה בלוג & וחדשות שאלות נפוצות ויקי טוויטר‏
פרופיל הגדרות פרופיל חשבון וחיוב קבל עזרה רעיונות שפורסמו עוקבים עוקב אחרי... הודעות פרטיות צ'אט התנתק