נתונים כלכליים בעולם

רעיונות מסחר
רעיונות לימודיים

תחזיות מאקרו נתוני כלכלה

אודות

הניתוח המקרו-כלכלי מתמקד בכלכלות הלאומיות (או במקרה של גוש האירו באיזור אירופה) ובוחן את מצב בריאותן. הדבר נעשה על ידי פירוש האינדיקטורים הכלכליים בתחומים הבאים: צמיחה (אקלים עסקי, תוצר מקומי גולמי), אינפלציה (מדד המחירים לצרכן, מדד מחירי היצרנים), תעסוקה (תביעות אבטלה, מחסור בעבודה) והייצור (הזמנות מפעלים, היתרי בניה).
 
כמו כן, היא מביאה בחשבון כל התפתחויות גיאופוליטיות העלולות לגרום לסיכון בשוק (בחירות, אסונות טבע) וכן את המדיניות המוניטרית והפעולות של הבנקים המרכזיים, כגון שינוי הריבית (אשר יכולה לעודד או להרתיע משקיעים), הקלה כמותית (אשר יכול לדרבן את הכלכלה ואת האינפלציה) ואת השפה הספציפית המשמשת כנסים עיתונאים והכרזות. ההבנה כיצד גורמים אלו משפיעים על השווקים מעניקה לסוחרים יתרון. ל- TradingView יש יומן כלכלי המקשר אירועי חדשות לסולם הזמן באופן אינטואיטיבי.