תעשיות שוק המניות — ‎ברזיל‏‎

הטבלה שלהלן מורכבת ממניות המאוגדות לפי תעשיות. נתח אותם באמצעות מגוון רחב של ערכי ביצועים ונתונים כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות הכלולות, אלו רק מס' דוגמאות.

         
8.214B-4.58%33.324Mשירותי פרסום2
1903.910B1.26%141.015Kטכנולוגיה אלקטרונית8
41.887B0.21%1.429Mתעשיות תהליכים12
1269.217B0.88%24.284Kהוֹבָלָה6
243.667B3.21%370.532Kהוֹבָלָה4
6.665B-3.31%2.228Mכלי עזר1
1329.777B-5.03%138.929Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6
883.688B0.55%215.319Kמסחר קמעונאי10
225.685B6.75%13.701Kהפקת ייצור4
1059.372B-0.06%3.817Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3
2733.693B0.47%7.185Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4
1967.140B0.27%364טכנולוגיית בריאות5
115.577B5.47%3שרותים לצרכן1
17.754B-1.82%2.045Mהפקת ייצור5
3862.471B1.27%61.479Kשרותים לצרכן4
937.836M-4.63%1.632Mמסחר קמעונאי1
75.224B3.04%29.524Kתעשיות תהליכים3
189.795B-0.36%51תעשיות תהליכים1
504.600B2.36%267.043Kתעשיות תהליכים9
690.745M-1.71%160.600Kשירותי פרסום1
156.901B0.90%4טכנולוגיה אלקטרונית2
172.528B5.14%47.794Kטכנולוגיה אלקטרונית2
1.106B-3.03%1.312Mמינרלים שאינם אנרגיה1
89.892B-0.38%3.484Mתעשיות תהליכים4
3268.891B0.39%31.953Kשירותי טכנולוגיה6
1202.354B2.75%2.561Mמסחר קמעונאי2
289.018B-0.35%806.005Kמסחר קמעונאי3
863.987B0.40%142.427Kמסחר קמעונאי4
2024.426B0.13%704.043Kכלי עזר63
179.597B0.50%6.884Mהפקת ייצור2
6.474B5.06%1.419Mטכנולוגיה אלקטרונית1
1.440B-0.31%307.700Kשירותי הפצה1
136.968B-1.09%2מסחר קמעונאי1
800.694B1.73%256בני קיימא לצרכן4
2.220B0.51%207.346Kשירותים תעשייתיים12
2.072B-0.62%305.700Kשירותים תעשייתיים1
5371.574B1.73%113.751Kפיננסי16
964.293B0.74%3.175Mפיננסי17
953.020B1.44%1שירותי פרסום2
36.034B-0.98%5.503Mשירותי הפצה1
2171.330B2.13%256.889Kמסחר קמעונאי4
685.264B0.24%716מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2
273.473B2.20%6.362Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5
201.321B0.60%32.921Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2
76.425M-1.92%533.050Kמינרלים שאינם אנרגיה2
97.258B0.14%2.947Mכלי עזר4
3.073B0.00%100ממשלה1
1.418B-0.01%14.374Kבני קיימא לצרכן9
2658.879B0.62%10.104Kמסחר קמעונאי2
6.206B-0.68%2.456Mבני קיימא לצרכן8
225.630B-0.44%3.729Mשירותי בריאות4
25.841M-0.61%18.100Kשרותים לצרכן1
4031.189B0.40%191.301Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא10
1361.700B1.85%859הפקת ייצור3
12.002B0.09%378.250Kהפקת ייצור6
2025.231B0.36%2.480Kשירותי טכנולוגיה8
2.873B1.33%1.746Mפיננסי2
3484.766B0.54%6.067Mמינרלים אנרגיה8
12666.978B0.23%144.558Kמסחר קמעונאי7
17611.026B1.49%92.046Kשירותי טכנולוגיה14
2826.495B0.98%286.856Kפיננסי15
792.210B0.83%4.739Mפיננסי5
500.408M0.25%99.696Kשונות86
319.397B-3.32%730.710Kפיננסי2
8722.990B1.33%2.413Mפיננסי23
1123.140B0.40%374.346Kתקשורת8
2103.981B0.36%48.039Kשירותי בריאות4
36.007B-3.37%264.497Kהוֹבָלָה4
8.301B1.30%59.545Kשירותי הפצה5
4738.039B0.85%1.196Kטכנולוגיית בריאות5
198.703B-3.21%69.677Kשירותי בריאות6
4.180B0.04%1.383Kהפקת ייצור8
3.907B-3.00%2.182Mשונות3
157.648B0.70%2.031Mשירותי פרסום14
2.999B0.09%739.041Kהפקת ייצור3
6420.983B2.64%200.356Kבני קיימא לצרכן5
153.065B0.20%1.573Kשרותים לצרכן2
3653.278B0.51%46.799Kפיננסי6
199.019B1.03%139שירותים תעשייתיים1
610.959B3.27%41.541Kמינרלים אנרגיה5
164.408B2.81%500.003Kמינרלים אנרגיה3
116.637B3.43%151שירותים תעשייתיים3
819.069B2.67%99.470Kשרותים לצרכן12
7.754B-0.09%927.115Kבני קיימא לצרכן2
1561.605B1.12%9.919Kמינרלים שאינם אנרגיה5
41.229B0.16%6.766Mהוֹבָלָה5
18902.919B0.96%94.675Kשירותי טכנולוגיה13
1.593B-1.60%6.300Kטכנולוגיית בריאות1
7792.679B0.76%27.857Kטכנולוגיית בריאות9
2.377B-1.54%476.800Kטכנולוגיית בריאות1
4.189B0.88%65.853Kמינרלים שאינם אנרגיה1
70.968M-6.11%1.512Mשרותים לצרכן2
76.545B-0.60%6.698Mתעשיות תהליכים2
1767.991B-0.32%95.020Kהוֹבָלָה5
78.981B-0.63%3.495Mפיננסי28
327.480B0.82%6פיננסי2
508.068B1.77%942בני קיימא לצרכן5
841.690B-0.64%1.348Mפיננסי31
1697.225B1.13%13.392Kשרותים לצרכן4
9602.149B-0.03%60.843Kטכנולוגיה אלקטרונית6
112.273B0.74%704.153Kפיננסי3
1265.340B-0.08%278.487Kמסחר קמעונאי12
150.158B1.38%18.304Kתקשורת3
672.958B-1.62%18.073Mמינרלים שאינם אנרגיה14
13714.853B1.05%55.484Kטכנולוגיה אלקטרונית2
3.660B2.08%20.459Kתעשיות תהליכים11
475.113B1.76%13מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
65.133M-1.13%40.300Kבני קיימא לצרכן2
1.182B-0.44%469.300Kהוֹבָלָה1
592.126B0.54%43.587Kהפקת ייצור7
49.290B1.61%2.805Mכלי עזר5
323.064B1.14%596.014Kשירותי הפצה10
29.615B-1.05%3.777Mתקשורת1
טען עוד