decline

מניות שהגיעו לנמוך כל הזמנים שלהן — בורסת יפן

בניגוד למניות שעולות ללא הרף, מניות שהגיעו לנמוך כל הזמנים מאופיינות לעיתים קרובות בירידה מתמדת במחירן, לעתים קרובות עם מעט נסיגה. ברוב המקרים מדובר בירידה של מגזר שלם או בתעשייה. לדוגמה, מניות שממשיכות ליפול על בסיס קבוע עשויות לייצג חברות נפט וגז כאשר יש עודפי נפט.

           
2134 SUN CAPITAL MANAGEMENT CORP
29.000.00%0.00מכירה695.300K2.837B-10.4726.00פיננסי
4076 CNS CO LTD
1871.00-0.48%-9.00מכירה14.600Kשירותי טכנולוגיה
4427 EDULAB INC
2522.00-3.04%-79.00מכירה266.900K26.035B25.13111.62247.00שירותי טכנולוגיה
7035 AND FACTORY INC
522.00-2.97%-16.00מכירה82.400K5.287B-53.83119.00שירותי טכנולוגיה
9242 MEDIA RESEARCH INSTITUTE INC
2635.00-1.31%-35.00מכירה חזקה20.500Kשירותי פרסום
טען עוד