decline

מניות שהגיעו לנמוך כל הזמנים שלהן — שוק המניות הפרואני

בניגוד למניות שעולות ללא הרף, מניות שהגיעו לנמוך כל הזמנים מאופיינות לעיתים קרובות בירידה מתמדת במחירן, לעתים קרובות עם מעט נסיגה. ברוב המקרים מדובר בירידה של מגזר שלם או בתעשייה. לדוגמה, מניות שממשיכות ליפול על בסיס קבוע עשויות לייצג חברות נפט וגז כאשר יש עודפי נפט.

           
ETERNII1 FABRICA PERUANA ETERNIT
1.600.00%0.00מכירה1.634K8.284M1.071.50הפקת ייצור
טען עוד