תעשיות שוק המניות — ‎רומניה‎

הטבלה שלהלן מורכבת ממניות המאוגדות לפי תעשיות. נתח אותם באמצעות מגוון רחב של ערכי ביצועים ונתונים כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות הכלולות, אלו רק מס' דוגמאות.

         
1.725B2.231.14%6.212Kטכנולוגיה אלקטרונית5
133.213M0.33%3.339Kתעשיות תהליכים5
233.688B4.722.74%200הוֹבָלָה2
40.721B1.30%405הוֹבָלָה1
1.065B0.561.58%32.640Kמינרלים שאינם אנרגיה2
170.462B1.833.69%5מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5
%מסחר קמעונאי1
69.870B3.123.12%72הפקת ייצור4
569.131M3.850.96%78.047Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3
3.947B1.891.79%8.408Kשרותים לצרכן1
147.472M-0.58%761תעשיות תהליכים1
5.882B0.003.76%1.662Kתעשיות תהליכים2
552.713M1.63-1.05%23.093Kמינרלים שאינם אנרגיה4
469.705M0.56-0.20%366תעשיות תהליכים2
%שירותים תעשייתיים1
129.959M12.58%9.160Kמסחר קמעונאי1
186.442B3.880.31%3.353Kכלי עזר5
159.736M-1.18%23.957Kהפקת ייצור5
26.122M-24.31%1.000Kטכנולוגיה אלקטרונית2
30.557M9.50%390בני קיימא לצרכן1
70.260M-2.20%457.120Kשירותים תעשייתיים3
%מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
%מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
62.712M28.97%2בני קיימא לצרכן3
1.134B-1.72%413.998Kבני קיימא לצרכן2
352.430M4.09-7.15%21.842Kשרותים לצרכן5
484.003B3.289.37%8הפקת ייצור1
441.493M2.14-5.17%364הפקת ייצור9
4.171M-23.08%140תעשיות תהליכים1
157.824M0.001.70%83.449Kשירותי טכנולוגיה1
87.250M8.602.35%5.239Kפיננסי1
25.631B7.540.44%3.999Mמינרלים אנרגיה1
106.528B1.930.79%4.298Kפיננסי3
15.851B5.01-0.08%3.596Mשונות7
58.711B5.47-0.32%725פיננסי2
469.595B3.351.87%15תקשורת1
%הוֹבָלָה1
167.928M2.835.63%1.954Kשירותי הפצה2
2.664B1.16%18.399Kשירותי בריאות1
7.984M-13.91%100הפקת ייצור1
1.761B1.862.67%1.008Mהפקת ייצור1
612.014B6.800.49%33בני קיימא לצרכן2
404.546B5.39-1.55%3פיננסי1
3.465B5.960.46%3.445Kשירותים תעשייתיים2
17.171B8.13-0.89%42.083Kמינרלים אנרגיה1
1.912B-1.37%5.000Kמינרלים אנרגיה1
307.786M0.53-1.97%24.983Kשירותים תעשייתיים4
636.037M0.40-0.26%1.282Kהוֹבָלָה2
548.879B2.07-0.65%4שירותי טכנולוגיה3
326.231B2.993.82%323טכנולוגיית בריאות4
202.770M2.490.90%7.325Kתעשיות תהליכים2
40.904M13.64%3.000Kהוֹבָלָה1
4.038B1.05-1.33%620.330Kפיננסי5
75.348B2.251.18%536.216Kפיננסי3
527.671M6.633.03%10.588Kשרותים לצרכן2
%מסחר קמעונאי2
322.867M5.95%806מינרלים שאינם אנרגיה2
%טכנולוגיה אלקטרונית1
%תעשיות תהליכים2
85.550M5.07-3.41%362הפקת ייצור4
668.076M9.44-0.24%4.090Kשירותי הפצה5
טען עוד