מגזרי שוק המניות — ‎רומניה‎

הטבלה שלהלן מציגה סקטורים יחד עם סקירה כללית ומדדי הביצועים שלהם כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות. חקור מגזרים שונים כדי למצוא מניות מבטיחות.
סקטור
שווי שוק
תשואה דיבידנד קדימה %
שינוי %
ווליום/נפח מסחר
תעשיות
מניות‏
תקשורת559.541B RON3.40%+20.09%9011
בני קיימא לצרכן858.111B RON7.14%+1.53%1459
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא164.842B RON0.37%+0.05%2736
שרותים לצרכן5.441B RON2.05%+0.54%14.069K413
שירותי הפצה1.272B RON4.22%+1.27%182.812K28
טכנולוגיה אלקטרונית2.263B RON1.97%+0.97%29.524K310
מינרלים אנרגיה56.352B RON11.46%+1.77%8.78M23
פיננסי771.619B RON4.16%+1.72%10.206K721
שירותי בריאות2.232B RON+1.69%64.89K11
טכנולוגיית בריאות159.692B RON7.37%+0.79%1.71K14
שירותים תעשייתיים1.577B RON4.53%+4.52%274.774K411
שונות17
מינרלים שאינם אנרגיה2.128B RON0.52%+3.29%22.168K39
תעשיות תהליכים6.081B RON3.71%−2.40%11.622K613
הפקת ייצור640.109B RON2.88%+3.41%953621
מסחר קמעונאי11
שירותי טכנולוגיה861.032B RON1.38%+2.78%20728
הוֹבָלָה327.733B RON3.38%+2.25%67767
כלי עזר243.061B RON3.29%+1.70%17.267K27