decline

מניות שהגיעו לנמוך כל הזמנים שלהן — בורסת רוסיה

בניגוד למניות שעולות ללא הרף, מניות שהגיעו לנמוך כל הזמנים מאופיינות לעיתים קרובות בירידה מתמדת במחירן, לעתים קרובות עם מעט נסיגה. ברוב המקרים מדובר בירידה של מגזר שלם או בתעשייה. לדוגמה, מניות שממשיכות ליפול על בסיס קבוע עשויות לייצג חברות נפט וגז כאשר יש עודפי נפט.

            
FLOT PAO SOVCOMFLOT
84.75-0.75%-0.64מכירה חזקה49155847.50580.010K202.801B45.871.86הוֹבָלָה
טען עוד