מניות שהגיעו לשיא כל הזמנים — בורסת סרביה

מניות שעלו על בסיס קבוע שונות ממניות שהגיעו לשיא כל הזמנים, למרות שהם נראים דומים. במקרה האחרון, הנתונים הפונדמנטליים גוברים באופן משמעותי על הנתונים הטכניים. הסיבה להבדל טמונה בפרק הזמן של דינמיקת המחיר שלהן. שים לב לנתונים הכלכליים של החברה הפיננסית, כמו גם היעדר של עליות חדות וירידות במחיר שכן הוא יכול לעזור לך לקבוע אם העסק הוא יציב מבחינה כלכלית.

           
AKLE AK AD LESKOVAC
1416.000.00%0.00ניטראלי0
ALTN FERO KONSTRUKCIJE AD
918.000.00%0.00ניטראלי0
APJP AUTOPREVOZ JANJUSE
500.000.00%0.00ניטראלי0
ATGR AUTOGRANA AD PRIBO
5862.000.00%0.00ניטראלי0
ATHN AUTOTEHNA AVIS BEO
1342.000.00%0.00ניטראלי0
ATKR AUTOKORAN AD PRIBO
1014.000.00%0.00ניטראלי0
ATRB AUTOTRANSPORT BOSI
30.000.00%0.00ניטראלי0
AUTP AUTOTEHNA AD TOPOL
363.000.00%0.00ניטראלי0
AVJD AUTOVOJVODINA AD
500.000.00%0.00ניטראלי0
BAJI BAJINOVAC A.D. BA
110.000.00%0.00ניטראלי0
BEBE BE-BE AD BAJINA BA
2789.000.00%0.00ניטראלי0
BHSL BUDUCNOST HLADENJE
845.000.00%0.00ניטראלי0
BLCN BLACANKA BLACE
730.000.00%0.00ניטראלי0
BOIN BORINZENJERING AD
797.000.00%0.00ניטראלי0
BPNP BEOPAN AD PANCEVO
400.000.00%0.00ניטראלי0
BPRZ BEOGRAD PROMET A.D
36380.000.00%0.00ניטראלי0
BRCK BORAC H & H AD K
1269.000.00%0.00ניטראלי0
BRCS BORAC AD SURJAN
1458.000.00%0.00ניטראלי0
BRVN BRVENIK AD
1631.000.00%0.00ניטראלי0
CERC CER A.D. A AK
220.000.00%0.00ניטראלי0
CETK CETKARA AD NOVI SA
13588.000.00%0.00ניטראלי0
CGLT CIGLANA AD TITEL
469.000.00%0.00ניטראלי0
CIKR CIKER AD
300.000.00%0.00ניטראלי0
CRIS CENTROISTOK AD BOR
947.000.00%0.00ניטראלי0
DBOS DANILO BOSKOVIC AD
2011.000.00%0.00ניטראלי0
DEDI DEDINJE AD BEOGR
840.000.00%0.00ניטראלי0
DIBB DUVANSKA INDUSTRIJ
11453.000.00%0.00ניטראלי0
DINNPP PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIS, PRIORITETNE AKCIJE, BEZ PRAVA GLASA, UCESTVOVANJE U PRIHODU
862.000.00%0.00ניטראלי02.799B579.26414.00מוצרי צריכה מאוכלים
DIOR DIORK A D KRAGUJEV
100.000.00%0.00ניטראלי0
DJKC DOKIC NTK AD KNJAZ
7690.000.00%0.00ניטראלי0
DNGA DUNAV GRUPA AGREGA
1000.000.00%0.00ניטראלי0
DNGR DINARA GRADNJA AD
850.000.00%0.00ניטראלי0
EFRG EURO FRIGO A D PIR
400.000.00%0.00ניטראלי0
EIBB ELEKTROIZGRADNJA A
777.000.00%0.00ניטראלי0
ELAN ELAN AD PRIJEPOLJE
6048.000.00%0.00ניטראלי0
EPRM EPROM AD SMEDEREVS
1000.000.00%0.00ניטראלי0
EVRP HUP EVROPA A.D. SURDULICA, OBICNE AKCIJE SA PRAVOM GLASA
1034.000.00%0.00ניטראלי0
FADP FADAP AD VRDNIK
865.000.00%0.00ניטראלי0
FATX FATEX AD VUCJE
1232.000.00%0.00ניטראלי0
FBCM FABRIKA BAKARNIH C
281.000.00%0.00ניטראלי0
FERM FERUM A.D VALJEVO
2253.000.00%0.00ניטראלי0
FHMS FABRIKA HLEBA I ML
6000.000.00%0.00ניטראלי0
FINT FINT
540.000.93%5.00קנה514.316Bכלי עזר
FLUT FLUID UTVA AD PA
800.000.00%0.00ניטראלי0
FOCA FABRIKA OPRUGA CAC
162.000.00%0.00ניטראלי0
GLOSK5 GLOBOS OSIGURANJE PRF 5%
957.000.00%0.00ניטראלי0267.001M-10.5655.00פיננסים
GPSJ GP 7 JUL AD BACKI
744.000.00%0.00ניטראלי0
GRAV GRADEVINAR A D BEO
6627.000.00%0.00ניטראלי0
GRDI GRADNJA AD DIMITRO
500.000.00%0.00ניטראלי0
GROT GROT AD VRANJE
1043.000.00%0.00ניטראלי0
HIDG HIDROGRADEVINAR AD
900.000.00%0.00ניטראלי0
HIVR HEMIJSKA INDUST AD
1863.000.00%0.00ניטראלי0
IGVG INTEGRAL GVG AD
2903.000.00%0.00ניטראלי0
IMBZ INOS METALBIRO AD
600.000.00%0.00ניטראלי0
INCL INICIJAL AD BEOGRA
3100.000.00%0.00ניטראלי0
INLS INLES KOMERC A D C
2379.000.00%0.00ניטראלי0
INUZN INEX-UZOR A.D. NEG
11646.000.00%0.00ניטראלי0
INXV INEX VELEPROMET AD
360.000.00%0.00ניטראלי0
IOBGR IO BEOGRAD A.D. BEOGRAD, OBICNE AKCIJE SA PRAVOM GLASA
12.000.00%0.00ניטראלי0
IRCN IRC NIC AD UZICE
1106.000.00%0.00ניטראלי0
IRMV IRMOVO AD KISAC
1703.000.00%0.00ניטראלי0
JDVL JEDINSTVO AD VLA
1920.000.00%0.00ניטראלי0
JGELM JUGOELEKTRO AD B
2977.000.00%0.00קנה47
JSNV JASENOVO AD NOVA
630.000.00%0.00ניטראלי0
JUFM JUGOSLAVIJA FILM A
1984.000.00%0.00ניטראלי0
KLNG KOLING AD BEOGRA
20340.000.00%0.00ניטראלי0
KMBN KOMERCIJALNA BANKA
2730.005.04%131.00קניה חזקה1.022K43.710B3108.00פיננסים
KPNK KOPAONIK AD BLAC
1054.000.00%0.00ניטראלי0
KRPL KRUSIK PLASTIKA A
986.000.00%0.00ניטראלי0
KSNC KOSANICA AD KURSUM
300.000.00%0.00ניטראלי0
KSVB KOSOVOPROJEKT INZE
6508.000.00%0.00ניטראלי0
KVIM KAVIM RASKA A D RA
367.000.00%0.00ניטראלי0
LMNG LIMING AD BEOGRAD
5183.000.00%0.00ניטראלי0
LPNS LEPENSKI VIR A.D.
1222.000.00%0.00ניטראלי0
METC METALAC AD ALEKSAN
1620.000.00%0.00ניטראלי0
METL METALOPLASTIKA A.D
911.000.00%0.00ניטראלי0
MGAL MEGAL AD BUJANOV
21749.000.00%0.00ניטראלי0
MITR MITROSREM AD SREM
40.000.00%0.00ניטראלי00מוצרי צריכה מאוכלים
MLIN MLINOVI AD CURUG
5100.000.00%0.00ניטראלי0
MLVP MLAVA AD PETROVAC
6262.000.00%0.00ניטראלי0
MMEL MINIMEL AD ZRENJA
807.000.00%0.00ניטראלי0
MNRS MINEL RASTAVLJACI
872.000.00%0.00ניטראלי0
NAPS NAPREDAK AD SVILAJ
700.000.00%0.00ניטראלי0038.00מחזור צרכנים
NDPD NOVI DOM PROMET A
611.000.00%0.00ניטראלי0
NETW NETWORK CO AD BEOG
9205.000.00%0.00ניטראלי0
NIPZ NIP ZRENJANIN AD
946.000.00%0.00ניטראלי0
NOLT NOLIT AD BEOGRAD
4000.000.00%0.00ניטראלי0
NPPI NAPREDAK AD PIROT
4304.000.00%0.00ניטראלי0
NRSG NARAS GROUP AD SUR
58.000.00%0.00ניטראלי0
NRTV NERETVA A D BEOGRA
2444.000.00%0.00ניטראלי0
OBNO OBNOVA PROMET MALE
569.000.00%0.00ניטראלי0
ODZS ODZACAR AD SOMBOR
2816.000.00%0.00ניטראלי0
OKOV OKOV AD NOVI SAD
1647.000.00%0.00ניטראלי0
ONOL 8 NOVEMBAR A D LEB
1290.000.00%0.00ניטראלי0
OSNV OSNOVA PROJEKT AD
2816.000.00%0.00ניטראלי0
PBKI PROJEKTNI BIRO
1022.000.00%0.00ניטראלי0
PBLJ POBEDA AD LJIG
1383.000.00%0.00ניטראלי0
PBZR POBEDA ZARA AD PET
280.000.00%0.00ניטראלי0
PDVS PODVIS TERM AD KNJ
1078.000.00%0.00ניטראלי0
PFKT PP FEKETIC AD SOMB
4000.000.00%0.00ניטראלי00מוצרי צריכה מאוכלים
PLST PLASTIKA AD KLADOV
801.000.00%0.00ניטראלי0
PMLT PP MILETIC AD SRPS
867.000.00%0.00ניטראלי0
POPI PONISAVLJE AD PIRO
1030.000.00%0.00ניטראלי0
PPPO PP POBEDA AD POBED
1418.000.00%0.00ניטראלי0
PPTA PPT ARMATURE AD
463.000.00%0.00ניטראלי0
PPVA PREDUZECE ZA PUTEV
823.001.35%11.00קנה4
PTNN PARTENON M A M SIS
1625.000.00%0.00ניטראלי0
PTOK 5 OKTOBAR AD SRPSK
650.000.00%0.00ניטראלי0
PUNS PUTNIK A.D. NOVI
436.000.00%0.00ניטראלי59
RKSV RAKETA AD SEVOJNO
722.000.00%0.00ניטראלי0
RLSL RELJIN SLAVKO AD P
1505.000.00%0.00ניטראלי0
RMTR RUMATRANS AD RUMA
747.000.00%0.00ניטראלי0
RNRD REC NARODA AD POZA
1177.000.00%0.00ניטראלי0
SAVA SAVA AD SABAC
584.000.00%0.00ניטראלי0
SAVR SAVREMENA AD BEOGR
4964.000.00%0.00ניטראלי0
SBAC SREDNJA BACKA AD
939.000.00%0.00ניטראלי0
SBNT SREDNJI BANAT AD
910.000.00%0.00ניטראלי0
SGNL SIGNALSERVIS AD LE
130.000.00%0.00ניטראלי0
SIGMA SIGMA AD SUBOTICA
476.000.00%0.00ניטראלי0
SKLC SOKOLICA AD DESPOT
1000.000.00%0.00ניטראלי0
SLJU SLJUNKARA AD BELA
951.000.00%0.00ניטראלי0
SLTL SLOGA AD TITEL
6500.000.00%0.00ניטראלי0
SMBR SOMBORSKE NOVINE A
56135.000.00%0.00ניטראלי0
SMRK SU MARKETI AD SU
247.000.00%0.00ניטראלי0
SRTU SRBIJA TURIST AD N
130.000.00%0.00ניטראלי0
STIS SRBIJA TIS AD ZAJE
986.000.00%0.00ניטראלי0
STLE STANDARD AD LESKOV
1235.000.00%0.00ניטראלי0
STRG STARI GRAD GP AD B
1010.000.00%0.00ניטראלי0
STSR STANSERVIS A.D. BEOGRAD, OBICNE AKCIJE SA PRAVOM GLASA
27.000.00%0.00ניטראלי0
SVRT SEVERTRANS AD SOMB
249.000.00%0.00ניטראלי0
TMKZ TIMOK AD ZAJECAR
3000.000.00%0.00ניטראלי0
TRGC TRGOCENTAR AD LESK
660.000.00%0.00ניטראלי0
TRTN TARATRANS AD BAJIN
861.000.00%0.00ניטראלי0
TRVP TRIVIT PEK AD VRBA
450.000.00%0.00קנה58
TVLE TELEVIZIJA LESKOVA
380.000.00%0.00ניטראלי0
TZSU TRZNICA AD SUBOTIC
5490.000.00%0.00ניטראלי0
UNIP UNIONINVEST INZENJ
1000.000.00%0.00ניטראלי0
USBT USLUGA AD BACKA TO
671.000.00%0.00ניטראלי0
VAPK VAPEK CLANICA LUTR
105.000.00%0.00ניטראלי0
VAPKPB VAPEK CLANICA LUTR PRF
4226.000.00%0.00ניטראלי0
VJDN VOJVODINATURIST AD
671.000.00%0.00ניטראלי166
VJSR VOJVODINA AD SRBOB
204.000.00%0.00ניטראלי0
VPBP BACKAPUT AD
17050.000.00%0.00ניטראלי00תעשיה
VTKV VETERINARSKI CENTA
442.000.00%0.00ניטראלי0
ZIDB ZIDAR AD BECEJ
289.000.00%0.00ניטראלי0
ZLTR ZLATAR AD NOVA VAR
644.000.00%0.00ניטראלי0
ZMAJ ZMAJ AD ZEMUN
10.000.00%0.00ניטראלי00תעשיה
טען עוד
HE עברית
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
בית סורק מניות סורק מט"ח סורק מטבעות-קריפטו יומן כלכלי איך זה עובד‏ תכונות גרף חוקי הבית מנהלים כלים לאתרים וברוקרים יישומונים ספריית גרפי מניות בקשת פונקציה בלוג & וחדשות שאלות נפוצות עזרה & ויקיפדיה טוויטר‏
פרופיל הגדרות פרופיל חשבון וחיוב לשוניות התמיכה שלי צור קשר עם התמיכה רעיונות שפורסמו עוקבים עוקב אחרי... הודעות פרטיות צ'אט התנתק