מניות עם התנודתיות הגבוהה ביותר — בורסת סינגפור

התנודתיות של המניה היא תנודת המחירים בכל מסגרת זמן נתונה. מניות תנודתיות ביותר עשוי להראות תנודות מחירים של עד כמה מאות אחוזים במהלך היום. בשווקים המפותחים התנודתיות נוטה להיות נמוכה בהרבה ואינה עולה על 20-30%% בתקופות רגועות. תנודות המחירים לא תמיד ברורות כאשר מסתכלים על המניות כי הן במחיר מתחת $ 1. תוכל לראות שינויים במחירים באחוזים כדי לזהות תנודות כאלה.

סקירה כלליתביצועיםהערכהדיבידנדיםמינוףדוח רווח הפסדמאזןמתנדיםעוקבי-מגמה
טיקר
מחיר אחרוןשינוי %שינוידירוג טכני Technical Ratingמחזורווליום*מחירשווי שוקP/EEPS (TTM)עובדיםסקטור
H20HOE LEONG
0.002SGD100.00%0.001SGD
קניה
2.1K427.404MSGD10.000.00SGD143שירותי הפצה
Y35ANAN INTL
0.029SGD61.11%0.011SGD
קניה חזקה
67.934M1.97M122.762MSGD11.250.00SGDתעשיות תהליכים
1A0KATRINA
0.051SGD−32.00%−0.024SGD
מכירה חזקה
123K6.273K11.857MSGD107.140.00SGDשרותים לצרכן
1D3LIFEBRANDZ
0.003SGD0.00%0.000SGD
מכירה
9.505M28.516K6.181MSGD−0.00SGDשרותים לצרכן
A78SHEN YAO
0.003SGD50.00%0.001SGD
קניה
712.3K2.137K101.119MSGD−0.00SGDמינרלים שאינם אנרגיה
C13CH OFFSHORE
0.079SGD43.64%0.024SGD
קניה
3002455.687MSGD−0.01SGD147הוֹבָלָה
584OEL
0.008SGD0.00%0.000SGD
מכירה
1.575M12.599K7.47MSGD−0.00SGDשירותים תעשייתיים
BQCA-SMART
0.180SGD39.53%0.051SGD
קניה
2.5K45026.831MSGD−0.00SGDשירותי פרסום
575ASTI^
0.028SGD21.74%0.005SGD
קניה
555K15.54K18.332MSGD−0.01SGDטכנולוגיה אלקטרונית
GU5CHINAKUNDATECH
0.015SGD−21.05%−0.004SGD
מכירה חזקה
106K1.59K6.147MSGD−0.01SGDתעשיות תהליכים
5I4ICP LTD
0.009SGD12.50%0.001SGD
מכירה
460.2K4.142K28.005MSGD−0.00SGDהפקת ייצור
5TTKEONG HONG
0.345SGD−8.00%−0.030SGD
מכירה
80.1K27.635K81.078MSGD−0.07SGDשירותים תעשייתיים
ENVLS 2 HOLDINGS
0.330SGD26.92%0.070SGD
ניטראלי
400132שירותי פרסום
YYBARION ENT
0.005SGD0.00%0.000SGD
מכירה חזקה
3.2K164.67MSGD−0.00SGDשרותים לצרכן
BFUTYE SOON
0.415SGD6.41%0.025SGD
קניה
25.6K10.624K36.215MSGD7.620.05SGDשירותי הפצה
NEXRECLAIMS GLOBAL
0.120SGD−14.29%−0.020SGD
מכירה חזקה
66.4K7.968K15.72MSGD3.770.04SGDשירותים תעשייתיים
5FXNEW WAVE
0.007SGD16.67%0.001SGD
מכירה
3.2K2212.092MSGD−0.00SGDטכנולוגיה אלקטרונית
5WFISOTEAM
0.113SGD13.00%0.013SGD
מכירה
136K15.368K39.364MSGD−0.03SGD302שונות
Y3DMDR LIMITED
0.079SGD9.72%0.007SGD
קניה חזקה
85.1K6.723K69.605MSGD12.630.01SGDשרותים לצרכן
1AZAUDIENCE
0.245SGD13.95%0.030SGD
קניה חזקה
1K245שירותי פרסום
42ZEINDEC
0.065SGD6.56%0.004SGD
קניה
206.1K13.397K7.001MSGD−0.01SGDהפקת ייצור
QZGACCRELIST LTD
0.045SGD−2.17%−0.001SGD
מכירה חזקה
225K10.125K13.668MSGD−0.00SGD1.897Kשירותי הפצה
5FWACESIAN PARTNERS
0.080SGD9.59%0.007SGD
קניה
63.793M5.103M39.88MSGD19.210.00SGDהפקת ייצור
5PCGOODLAND
0.125SGD−10.71%−0.015SGD
מכירה חזקה
10K1.25K44.979MSGD48.280.00SGDפיננסי
40VALSET
0.044SGD2.33%0.001SGD
מכירה
71.8K3.159K153.679MSGD−0.03SGDבני קיימא לצרכן
Y45SMI VANTAGE^
0.043SGD2.38%0.001SGD
מכירה
406K17.458K22.45MSGDשירותי הפצה
AYNGLOBAL TESTING
1.28SGD13.27%0.15SGD
ניטראלי
12K15.36K45.061MSGD3.140.36SGDטכנולוגיה אלקטרונית
1D4AOXIN Q & M
0.180SGD0.00%0.000SGD
מכירה
30.1K5.418K92.032MSGD−0.00SGDשירותי הפצה
5DMYING LI INTL
0.051SGD−10.53%−0.006SGD
מכירה חזקה
1005130.409MSGD−0.02SGDפיננסי
DRXST GROUP FOOD
0.105SGD1.94%0.002SGD
מכירה
161.6K16.968K25.53MSGD21.020.00SGDשרותים לצרכן
J03JADASON
0.018SGD12.50%0.002SGD
מכירה
50K90013.003MSGD−0.01SGDשירותי הפצה
BEZBENG KUANG
0.063SGD10.53%0.006SGD
מכירה
558.9K35.211K12.55MSGD−0.08SGDשירותי פרסום
I49IFS CAPITAL
0.188SGD10.59%0.018SGD
קניה
5.1K95970.682MSGD8.020.02SGDפיננסי
N32NIPPECRAFT
0.040SGD11.11%0.004SGD
קניה
121K4.84K14.056MSGD27.690.00SGD60הפקת ייצור
43AGS HLDG
0.170SGD−7.10%−0.013SGD
מכירה חזקה
42.1K7.157K32.129MSGD−0.03SGDשירותי פרסום
F1ELOW KENG HUAT
0.475SGD10.47%0.045SGD
קניה חזקה
400190350.938MSGD15.300.03SGDפיננסי
5VIBOLDTEK
0.046SGD6.98%0.003SGD
מכירה
80.1K3.685K16.269MSGD13.030.00SGDשירותים תעשייתיים
A04ASL MARINE^
0.054SGD−8.47%−0.005SGD
מכירה
75.7K4.088K34.054MSGD−0.04SGDפיננסי
5GZHGH
0.012SGD9.09%0.001SGD
קניה
1.896M22.747K21.37MSGD−0.00SGDבני קיימא לצרכן
5AIP5 CAPITAL
0.024SGD0.00%0.000SGD
מכירה
300716.549MSGDהפקת ייצור
V2YV2Y CORP
0.033SGD−8.33%−0.003SGD
מכירה חזקה
103.4K3.412K11.678MSGD−0.01SGDשירותי טכנולוגיה
ZXYALPINA HOLDINGS
0.230SGD0.00%0.000SGD
ניטראלי
235.3K54.119Kפיננסי
C9QSINOSTAR PEC
0.235SGD−6.00%−0.015SGD
מכירה חזקה
31K7.285K150.4MSGD3.250.08SGD562מינרלים אנרגיה
C41CORTINA
4.59SGD1.32%0.06SGD
קניה חזקה
6.4K29.376K760.005MSGD14.880.30SGD418מסחר קמעונאי
KJ5BBR
0.120SGD9.09%0.010SGD
מכירה
9K1.08K38.687MSGD22.000.01SGDשירותים תעשייתיים
505ASIAMEDIC
0.013SGD8.33%0.001SGD
מכירה
320K4.16K14.554MSGD20.000.00SGDשירותי בריאות
T13RH PETROGAS
0.240SGD4.35%0.010SGD
מכירה
5.811M1.395M199.972MSGD5.360.04SGDשירותים תעשייתיים
EHGECON HEALTHCARE
0.260SGD8.33%0.020SGD
קניה
138.5K36.01K66.82MSGDשירותי בריאות
L23ENVIRO-HUB
0.062SGD8.77%0.005SGD
מכירה
35K2.17K95.046MSGD27.140.00SGDשירותים תעשייתיים
AGSTHEHOURGLASS
2.26SGD5.61%0.12SGD
ניטראלי
1.426M3.222M1.557BSGD13.020.16SGDשירותי הפצה
41OLHN
0.325SGD−5.80%−0.020SGD
מכירה חזקה
971K315.575K132.907MSGD4.970.07SGD567פיננסי
L38AF GLOBAL
0.095SGD7.95%0.007SGD
ניטראלי
20.1K1.91K100.286MSGD−0.01SGDשרותים לצרכן
5WHREX INTL
0.275SGD5.77%0.015SGD
מכירה
9.898M2.722M358.138MSGD3.750.07SGDמינרלים אנרגיה
AP4RIVERSTONE
0.775SGD5.44%0.040SGD
מכירה
4.956M3.841M1.149BSGD2.370.31SGDמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
NO4DYNA-MAC
0.137SGD−1.44%−0.002SGD
קניה
10.84M1.485M140.638MSGD26.230.01SGDשירותים תעשייתיים
AWSGYP PROPERTIES
0.159SGD7.43%0.011SGD
קניה
50.1K7.966K43.712MSGD−0.01SGDשירותי טכנולוגיה
F83COSCO SHP SG
0.210SGD−4.55%−0.010SGD
מכירה חזקה
6.34M1.331M470.241MSGD16.420.01SGD875הוֹבָלָה
YF8YZJ FIN HLDG
0.435SGD4.82%0.020SGD
מכירה חזקה
40.725M17.715M1.719BSGD54פיננסי
OTSOTS HOLDINGS
0.230SGD0.00%0.000SGD
מכירה
20046מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
40TISEC
0.310SGD6.90%0.020SGD
קניה
17K5.27K170.608MSGD20.420.01SGDשירותי בריאות
C09CITYDEV
8.18SGD6.65%0.51SGD
קניה
5.122M41.9M7.418BSGD82.120.09SGD408פיננסי
5NGHEALTHWAY MED
0.031SGD3.33%0.001SGD
מכירה
1.155M35.793K140.561MSGD12.500.00SGD120שירותי בריאות
579OCEANUS
0.016SGD6.67%0.001SGD
מכירה
10.338M165.41K388.751MSGD37.500.00SGDמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
541ABUNDANCE INTL
0.031SGD6.90%0.002SGD
מכירה
3.986M123.56K39.732MSGD5.800.01SGDשירותי פרסום
MR7NORDIC
0.400SGD6.67%0.025SGD
ניטראלי
180.1K72.04K155.2MSGD10.470.04SGDהוֹבָלָה
A31ADDVALUE TECH
0.015SGD0.00%0.000SGD
ניטראלי
11.808M177.116K41.703MSGD−0.00SGDטכנולוגיה אלקטרונית
QS9G INVACOM
0.064SGD6.67%0.004SGD
מכירה
51.1K3.27K17.386MSGD20.690.00SGD660שירותי הפצה
B69BROADWAY IND
0.190SGD6.15%0.011SGD
מכירה
494.1K93.879K87.178MSGD5.470.03SGD3.5Kתעשיות תהליכים
P8ZBUMITAMA AGRI
0.740SGD6.47%0.045SGD
ניטראלי
3.645M2.697M1.283BSGD7.430.09SGDתעשיות תהליכים
581SUNRISE SHARES
0.049SGD4.26%0.002SGD
מכירה
131.8K6.458K10.258MSGD156.670.00SGDשירותי הפצה
S85STRACO
0.420SGD6.33%0.025SGD
מכירה
25K10.5K354.787MSGD29.260.01SGDשרותים לצרכן
LS9LEADER ENV
0.065SGD0.00%0.000SGD
ניטראלי
1.44M93.62K99.767MSGD72.220.00SGDשירותים תעשייתיים
1B1HC SURGICAL
0.430SGD6.17%0.025SGD
מכירה
55K23.65K63.396MSGD7.880.05SGDשירותי בריאות
A34AMARA
0.350SGD1.45%0.005SGD
מכירה
22K7.7K201.239MSGD26.340.01SGD412שרותים לצרכן
5RFMERCURIUS
0.052SGD−1.89%−0.001SGD
מכירה
1.249M64.964K68.968MSGD−0.00SGDתעשיות תהליכים
BIPVIBRANT GROUP
0.090SGD1.12%0.001SGD
מכירה
6.5K58562.324MSGD14.130.01SGDהוֹבָלָה
F13FU YU
0.265SGD3.92%0.010SGD
מכירה
865.6K229.384K199.544MSGD10.900.02SGD1.538Kהפקת ייצור
BOUINFORMATICS^
0.017SGD6.25%0.001SGD
מכירה
1K173.015MSGD−0.01SGD64שרותים לצרכן
5F7WILTON RESOURCES
0.017SGD6.25%0.001SGD
מכירה
219.2K3.726K44.388MSGD26.670.00SGDמינרלים שאינם אנרגיה
G92CHINA AVIATION
0.855SGD−3.93%−0.035SGD
מכירה חזקה
782.5K669.038K735.457MSGD14.150.06SGDמינרלים אנרגיה
5EBCFM
0.106SGD−0.93%−0.001SGD
מכירה
220.6K23.384K21.363MSGD28.920.00SGDהפקת ייצור
OAJFORTRESSMINERALS
0.435SGD6.10%0.025SGD
מכירה
10044217.5MSGD10.590.04SGDמינרלים שאינם אנרגיה
PH0HATTEN LAND
0.035SGD−2.78%−0.001SGD
מכירה חזקה
1.071M37.485K64.999MSGD−0.03SGDמסחר קמעונאי
BTJA-SONIC AERO^
0.710SGD1.43%0.010SGD
קניה
26.1K18.531K49.91MSGD5.040.15SGD640שירותים תעשייתיים
5HHSINJIA LAND
0.090SGD−3.23%−0.003SGD
מכירה חזקה
4.336M390.222K15.937MSGD−0.01SGDהפקת ייצור
E5HGOLDEN AGRI-RES
0.280SGD0.00%0.000SGD
מכירה
30.286M8.48M3.554BSGD5.530.05SGD69.008Kתעשיות תהליכים
T24TUAN SING
0.385SGD4.05%0.015SGD
מכירה
148.5K57.173K462.743MSGD5.240.07SGDפיננסי
BAIDIGILIFE TECH
1.95SGD4.84%0.09SGD
קניה חזקה
4.2K8.19K26.364MSGD−0.39SGDשירותי הפצה
5GIINTERRA RESOURCE^
0.039SGD2.63%0.001SGD
מכירה
1.575M61.417K25.564MSGD7.170.01SGDמינרלים אנרגיה
5OCKOYO INTL
0.057SGD−3.39%−0.002SGD
מכירה חזקה
306.4K17.465K10.82MSGD−0.00SGDשירותי טכנולוגיה
583PROGEN
0.040SGD5.26%0.002SGD
ניטראלי
2.75M110K15.62MSGD−0.01SGDשירותים תעשייתיים
5GJAUSGROUP
0.019SGD−5.00%−0.001SGD
מכירה חזקה
4.777M90.763K58.201MSGD100.000.00SGDשירותים תעשייתיים
5GDSUNPOWER
0.385SGD−4.94%−0.020SGD
מכירה חזקה
283.8K109.263K306.339MSGD5.210.22SGDהפקת ייצור
1E3SANLI ENV
0.078SGD−4.88%−0.004SGD
מכירה
207.3K16.169K20.782MSGD19.520.00SGDשירותים תעשייתיים
BDAPNE INDUSTRIES
0.790SGD3.95%0.030SGD
ניטראלי
19.7K15.563K66.294MSGD−0.01SGDטכנולוגיה אלקטרונית
C76CREATIVE
2.27SGD5.09%0.11SGD
מכירה
2K4.54K159.801MSGD−0.12SGDטכנולוגיה אלקטרונית
F03FOOD EMPIRE
0.525SGD1.94%0.010SGD
ניטראלי
284.7K149.468K283.617MSGD10.710.05SGDמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
569VICPLAS INTL
0.205SGD0.00%0.000SGD
מכירה
33.3K6.827K104.771MSGD10.100.02SGDהפקת ייצור
N02NSL
0.860SGD4.88%0.040SGD
מכירה
8.1K6.966K321.26MSGD62.600.01SGD2.325Kמינרלים שאינם אנרגיה
AWITHAKRAL
0.640SGD4.92%0.030SGD
קניה חזקה
123K78.72K83.751MSGD4.900.12SGDשירותי הפצה